ASTRON 350 SE

FUNGICYD w postaci zawiesino emulsji do rozcieńczania wodą (SE), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.

 

OPIS DZIAŁANIA

Zawartość substancji czynnej:
ditianon (związek z grupy antrachinonów) – 350 g/l (31,53%)

FUNGICYD w postaci zawiesino emulsji do rozcieńczania wodą (SE), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna ditianon zaliczana jest do grupy M09.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 -1,4 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od fazy, kiedy pąki kwiatowe nabrzmiewają: łuski pąkowe są wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami do fazy, kiedy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 51-75).

Liczba zabiegów:
środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
środek w dawce 0,9 l/ha – 4.
Odstęp między zabiegami: 7-11 dni.

Środek Astron 350 SE można stosować łącznie ze środkiem Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC w następujących dawkach i terminach:

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Astron 350 SE 0,85 l/ha + Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC 0,65 l/ha

Termin stosowania: środki stosować zapobiegawczo, od fazy koniec nabrzmiewania pąków (widoczne jasnobrązowo zabarwione łuski pąkowe, częściowo gęsto pokryte włoskami) do fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 52-72).
Liczba zabiegów: 4
Odstęp między zabiegami: 7-16 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w mieszaninie zbiornikowej):
środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I
ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza
Parch gruszy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 -1,4 l/ha

Termin stosowania: stosować zapobiegawczo, od fazy, kiedy pąki kwiatowe nabrzmiewają: łuski pąkowe są wydłużone z jasnobrązowymi przebarwieniami do fazy, kiedy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 51-75).

Liczba zabiegów:
środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
środek w dawce 0,9 l/ha – 4.
Odstęp między zabiegami: 7-11 dni.

Środek Astron350 SE można stosować łącznie ze środkiem Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC w następujących dawkach i terminach:

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Astron 350 SE 0,85 l/ha + Batalion 450 SC/Heros 450 SC/Gladius 450 SC 0,65 l/ha

Termin stosowania: stosować zapobiegawczo, od fazy koniec nabrzmiewania pąków (widoczne jasnobrązowo zabarwione łuski pąkowe, częściowo gęsto pokryte włoskami) do fazy, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 52-72).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 7-16 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości drzew i fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zabiegów w mieszaninie):
środek w dawce 1,4 l/ha – 2,
środek w dawce 1,0 l/ha – 3,
środek w dawce 0,9 l/ha – 4.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Jabłoń, grusza – 28 dni

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. W przypadku stosowania w mieszaninie zbiornikowej należy uwzględnić i przestrzegać również ograniczeń zawartych w etykietach pozostałych środków ochrony roślin wchodzących w skład mieszaniny.

3. Środek zawiera substancję czynną ditianon (Grupa FRAC M09), o oddziaływaniu na różne procesy metaboliczne na poziomie komórkowym patogenów (multi-site activity). W ramach strategii przeciwdziałania odporności w populacjach sprawców chorób zaleca się: stosowanie środka wyłącznie zapobiegawczo, tylko w zalecanych dawkach, przestrzeganie maksymalnej dopuszczonej liczby zabiegów środkiem w sezonie wegetacyjnym oraz stosowanie sytemów wspomagajcych decyzję o konieczności wykonania zabiegu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1L; 5L

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne