Batalion 450 SC

BATALION 450 SC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

INFORMACJE O PRODUKCIE

BATALION 450 SC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zawartość substancji czynnej:
pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 450 g/l (41,40 %)

stosowanie środka

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7–10 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Truskawka
Szara pleśń
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia do dojrzałości owoców (BBCH 61-87).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Środek stosować przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego z belką typu Fragaria lub opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Malina
Szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny
Termin stosowania: Środek stosować w okresie największego zagrożenia chorobami w pełni
kwitnienia oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów (BBCH 65-87).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,66 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Środek stosować przy użyciu opryskiwacza wentylatorowego z kierowanym strumieniem powietrza.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.

Grusza
Parch gruszy
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69), zapobiegawczo co 7 dni w zależności od przebiegu pogody i sygnalizacji lub interwencyjnie do 72 godzin po infekcji.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/h.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Zalecana ilość wody: 500–750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń, grusza – 28 dni.
Malina, truskawka – 3 dni.
Zaleca się stosować środek przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
Celem przeciwdziałania powstawaniu form odpornych sprawcy choroby nie należy stosować środków grzybobójczych zawierających substancje czynne z grupy anilinopyrimidyn (pirymetanil, cyprodynil) częściej niż 4 razy w sezonie wegetacyjnym.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l

Sprawdź herbicyd Baristo

Batalion Baristo - ochrona sadów

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne