Zapoznaj się z nasza ofertą

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Data publikacji: 2020-03-10

Jak skutecznie zwalczać chwasty w kukurydzy?

Obecnie uprawa kukurydzy to nie tylko produkcja wysokiej jakości pasz objętościowych i energetycznych, lecz także uprawa na ziarno do produkcji grysów w młynach kukurydzianych oraz kiszonki z przeznaczeniem na biogaz i bioetanol. We wszystkich kierunkach użytkowania najważniejsze jest uzyskiwanie wysokich plonów o najwyższej jakości.

Jednym z najważniejszych etapów agrotechnicznych w uprawie kukurydzy jest zwalczanie chwastów. Nieprawidłowa kontrola zachwaszczenie prowadzi do poważnych spadków plonu oraz obniżenia jakości ziarna i kiszonki. Dobór preparatów herbicydowych powinien uwzględniać skuteczność na chwasty oraz ekonomię ich zastosowania.

STOSOWANE W PRAKTYCE STRATEGIE ZWALCZANIA CHWASTÓW W KUKURYDZY

Jak skutecznie i ekonomicznie zwalczyć chwasty w kukurydzy?

Nalistne

 • Optymalny termin zabiegu to BBCH 12-14 kukurydzy
 • Dobór preparatów do gatunków chwastów występujących na polu
 • Możliwość kontroli wtórnego zachwaszczenia
 • Eliminacja chwastów wieloletnich, głęboko korzeniących się
 • Skuteczne zwalczanie perzu właściwego
 • Skuteczność mniej uzależniona od wilgotności gleby
 • Niskie temperatury mogą mieć wpływ na obniżenie skuteczności

Doglebowo

 • Wczesna eliminacja konkurencji chwastów
 • Optymalny rozwój kukurydzy już od wschodów roślin
 • Pełne wykorzystanie składników odżywczych przez rośliny kukurydzy
 • Prawidłowe nasłonecznienie plantacji
 • Brak rywalizacji z chwastami o wodę
 • Skuteczność zabiegu uzależniona od wilgotności gleby

Zabiegi sekwencyjne

 • Łączą zalety zabiegów doglebowych i nalistnych
 • Najlepsze rozwiązanie przy kompensacji trudnych do zwalczania chwastów
 • Wprowadzenie wielu substancji aktywnych do technologii
 • Wysoka skuteczność na wiele gatunków chwastów oraz zapobieganie powstawania odporności
 • Najskuteczniejsza metoda w monokulturze oraz na polach z nawożeniem organicznym
 • Konieczność wykonania dodatkowego wjazdu w pole

Dobór najlepszej technologii zależy od warunków panujących na poszczególnych polach. Dla uzyskania najwyższych plonów przy wysokiej jakości kukurydzy, zwalczanie chwastów należy wykonać jak najwcześniej.

Doglebowo

Zabiegi doglebowe wykonane przedwschodowo lub wcześnie powschodow to zapewnienie kukurydzy optymalnych warunków rozwoju od początku wegetacji.

Ograniczeniem przy wyborze tego sposobu zwalczania chwastów jest występującą na polach susza w momencie wykonywania zabiegów. Przesuszona gleba bardzo ogranicza aktywność substancji doglebowych, co jest powodem obniżenia ich skuteczności na chwasty. Drugim parametrem, który powinien mieć wpływ na decyzje o konieczności wykonania zabiegów nalistnych jest obecność na polach perzu właściwego oraz chwastów wieloletnich głęboko korzeniących się, takich jak na przykład powój polny czy ostrożeń polny. Trudne do zwalczania przez zabiegi przedwschodowe mogą być również samosiewy rzepaku.

Nalistnie

W trakcie suszy i w przypadku występowania opisanego powyżej zachwaszczenia, najlepiej jest podjąć decyzję o wykonaniu zabiegów nalistnych.

Daje to możliwość doboru preparatów, które wykazują wysoką skuteczność na wszystkie chwasty występujące na polach. Należy jednak pamiętać, że pomimo szerokiego okna zastosowań tych rozwiązań zgodnie z etykietą rejestracyjną, najczęściej pomiędzy 2 a 8 liściem (BBCH 12-18), optymalnym terminem na ich zastosowanie jest faza pomiędzy 2 i 4 liściem kukurydzy (BBCH 12-14). Chwasty zwalczane zbyt późno, czyli po 4 liściu kukurydzy, będą miały już negatywny wpływ na jej rozwój. Dodatkowo ich fazy rozwojowe będą bardziej zaawansowane i skuteczność preparatów może być ograniczona. Zabiegi nalistne są mniej uzależnione od wilgotności gleby natomiast negatywny wpływ na skuteczność będzie miała niska temperatura w momencie ich wykonywania.

Zabiegi sekwencyjne

Optymalnym rozwiązaniem na większość problemów jest technologia sekwencyjna, która łączy zalety zabiegów doglebowych jak i nalistnych.

Jest to rozwiązanie bardzo często stosowane na polach gdzie występuje kompensacja niektórych gatunków chwastów, w monokulturze kukurydzy czy na polach gdzie używane są nawozy organiczne i występuje ryzyko wtórnego zachwaszczenia.

Bezpieczeństwo kukurydzy

Kukurydza jest wrażliwa na wszelkiego rodzaju utrudnienia, jakie ją spotykają podczas wegetacji, do momentu mocnego ukorzenienia. Może reagować alergicznie na wszystkie zabiegi, jakimi jest traktowana. Należy zachować ostrożność przy sporządzaniu mieszanin herbicydów z nawozami, gdyż objawy fitotoksyczności (uszkodzeń) mogą spowodować zarówno niektóre herbicydy, jak i nawozy nalistne. Wybór sprawdzonych substancji oraz przestrzeganie określonych warunków podczas wykonywania zabiegów (np. temperatur podczas wykonywania zabiegów czy faz rozwojowych kukurydzy) to kolejny sposób ochrony uprawy przed fitotoksycznością.

Wybierając optymalną ochronę kukurydzy należy wziąć pod uwagę: BEZPIECZEŃSTWO SKUTECZNOŚĆ KOSZT

Polski producent ochrony roślin Innvigo poleca herbicyd selektywny Metodus 650 WG o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Zobacz także nowości herbicydowe dla kukurydzy: Metos 960 EC oraz Tiff 040 OD!

Znajdź doradcę Innvigo w swoim regionie i dowiedz się więcej!