Delux 050 CS

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo. Insektycyd przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

informacje o produkcie

DELUX 050 CS to środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej i jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,9% w/w)

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pąki kwiatowe widoczne są z góry („zielony pąk”) do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte („żółty pąk”) (BBCH 51–59).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,08–0,1 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku większego nasilenia szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica ozima
Skrzypionki
Termin stosowania: Stosować od początku do końca fazy kłoszenia (BBCH 51–59)
z uwzględnieniem progu szkodliwości.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jabłoń
Mszyca jabłoniowa
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 500–600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek w zalecanej dawce ogranicza również występowanie zwójek.

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej należy dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Warto wiedzieć jak właściwie mieszać DELUX 050 CS z dolistnymi nawozami borowymi.
Więcej informacji na ten temat w filmie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

  1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
  2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
  3. Silny opad deszczu wcześniej niż 6 godzin po zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.
  4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie należy stosować: kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, rzepak ozimy – nie dotyczy.
Jabłoń – 7 dni.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,1 l; 1 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne