DIANA 500 SC

DIANA 500 S.C. jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

INFORMACJE O PRODUKCIE

DIANA 500 SC jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zawartość substancji czynnej:
dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 500 g/l (48,73 %)

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 – 1,5 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją, od początku nabrzmiewania pąków liściowych (BBCH 51) do 60 dni przed zbiorem (do fazy BBCH 76 – owoce osiągają 60% typowej wielkości).
Zabieg interwencyjny wykonać do 24 godzin po infekcji przy ciepłej pogodzie lub do 48 godzin po infekcji przy chłodnej pogodzie.
Zaleca się wykonać dwa zabiegi po sobie w odstępie 7-10 dni i ewentualnie po upływie minimum pięciu tygodni dwa kolejne zabiegi. Nie stosować środka podczas kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości drzew.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  1.  Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.
  2. Środek zawiera substancję czynną dodyna – związek z grupy pochodnych guanidyny (grupa FRAC U12). W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się przemienne stosowanie środka z innymi środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłka – 60 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Jabłka – 60 dni

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne