FLUTRIX 050 FS

Fungicyd Flutrix 050 FS to zbożowa zaprawa nasienna, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego.

Zaprawa nasienna zbożowa Flutrix

Zaprawa zbożowa Flutrix 050 FS

Zaprawa nasienna do zbóż FlutrixFungicyd Flutrix 050 FS to zbożowa zaprawa nasienna, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu powierzchniowym i układowym, przeznaczony do stosowania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

Zaprawa zbożowa Flutrix zawiera substancję czynną fludioksonil (związek fenylopirolowy – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12) i tritikonazol (związek triazolowy z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji SBI-DMI, wg FRAC Grupa 3).

Zaprawa zbożowa przeznaczona do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

 • fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,41 %)
 • tritikonazol (fungicyd z grupy konazoli-triazoli) – 25 g/l (2,41 %)

STOSOWANIE zaprawy zbożowej

pszenica ozima: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy,śnieć gładka, pleśń śniegowa zbóż i traw(średni stopień zwalczania)

pszenżyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek

żyto ozime: pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta

jęczmień ozimy: fuzaryjna zgorzel siewek,  pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia

pszenica jara: fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy

jęczmień jary: fuzaryjna zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia.
plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania)

owies: fuzaryjna zgorzel siewek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 700 ml wody na 100 kg ziarna.

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie wymagany

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Części zielone roślin nie mogą być wykorzystywane do skarmiania zwierząt.

Dozwolone jest skarmianie zwierząt wyłącznie dojrzałymi częściami roślin czyli słomą i ziarnem.

 1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
 2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
 3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
 4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
 5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
 6. Zaprawione ziarno pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
 7. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
 8. Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.
 9. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 250 kg/ha.
 10. Środek zawiera dwie substancje o różnym mechanizmie działania: fludioksonil (związek fenylopirolowy – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12) i tritikonazol (związek triazolowy z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji SBI-DMI, wg FRAC Grupa 3). W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m.in.:
 • stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce,
 • wprowadzenie do przyjętego programu ochrony przed chorobami, środków zawierających substancje czynne z innych grup niż z Grupy 12 i 3 wg FRAC.
 1. Części zielone roślin nie mogą być wykorzystywane do skarmiania zwierząt. Dozwolone jest skarmianie zwierząt dojrzałymi częściami roślin czyli słomą i ziarnem.

Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:

 • Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
 • Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 250 kg/ha.
 • Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.
 • Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
 • W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
 • zaprawione ziarna muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione ziarna są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
 • zebrać przypadkowo rozsypane ziarna.

Zaprawa zbożowa nasienna - ochrona fungicydowa zbóż

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne