FLUTRIX 050 FS

FUNGICYD – zaprawa nasienna, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu powierzchniowym i układowym, przeznaczony do stosowania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

 

 

 

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,41 %)
tritikonazol (fungicyd z grupy konazoli-triazoli) – 25 g/l (2,41 %)

Opis działania

FUNGICYD – zaprawa nasienna, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu powierzchniowym i układowym, przeznaczony do stosowania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

Środek zawiera substancję czynną fludioksonil (związek fenylopirolowy – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12) i tritikonazol (związek triazolowy z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji SBI-DMI, wg FRAC Grupa 3).

STOSOWANIE ŚRODKA

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

 Pszenica ozima
fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy,
pleśń śniegowa zbóż i traw (średni stopień zwalczania).

 Pszenżyto ozime
pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek.

 Żyto ozime
pleśń śniegowa zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta.

Jęczmień ozimy
fuzaryjna zgorzel siewek,  pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia.

 Pszenica jara
fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy.

Jęczmień jary
fuzaryjna zgorzel siewek, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia.
plamistość siatkowa jęczmienia (średni poziom zwalczania).

 Owies
fuzaryjna zgorzel siewek.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka z dodatkiem 700  ml wody na 100 kg ziarna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie wymagany

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Części zielone roślin nie mogą być wykorzystywane do skarmiania zwierząt.

Dozwolone jest skarmianie zwierząt wyłącznie dojrzałymi częściami roślin czyli słomą i ziarnem.

 1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
 2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
 3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
 4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
 5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
 6. Zaprawione ziarno pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
 7. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
 8. Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.
 9. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 250 kg/ha.
 10. Środek zawiera dwie substancje o różnym mechanizmie działania: fludioksonil (związek fenylopirolowy – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12) i tritikonazol (związek triazolowy z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji SBI-DMI, wg FRAC Grupa 3). W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m.in.:
 • stosowanie środka wyłącznie w zalecanej dawce,
 • wprowadzenie do przyjętego programu ochrony przed chorobami, środków zawierających substancje czynne z innych grup niż z Grupy 12 i 3 wg FRAC.
 1. Części zielone roślin nie mogą być wykorzystywane do skarmiania zwierząt. Dozwolone jest skarmianie zwierząt dojrzałymi częściami roślin czyli słomą i ziarnem.

Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:

 • Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
 • Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 250 kg/ha.
 • Jeżeli zaszła konieczność przechowywania zaprawionego ziarna siewnego do następnego sezonu, przed siewem należy zbadać zdolność kiełkowania.
 • Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.
 • W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
 • zaprawione ziarna muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione ziarna są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
 • zebrać przypadkowo rozsypane ziarna.

DO POBRANIA

Etykieta FLUTRIX 050 FS