Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

Popularna choroba kompleksu podstawy źdźbła. Zwalczanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Jak zwalczać fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni?

Najbardziej popularna choroba kompleksu podstawy źdźbła. Jest często mylona z łamliwościami podstawy źdźbła które ogranicza się innymi środkami. Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni jest powodowana przez różne gatunki z rodzaju Fusarium.

ZWALCZANIE FuzaryjnEJ zgorzelI podstawy źdźbła i korzeni

Polecane fungicydy Dafne 250 EC i Bukat 500 SC

Na podstawie uzupełniających badań in vitro możemy stwierdzić że mieszanina fungicydów Dafne 250 EC + Bukat 500 SC skutecznie ogranicza sprawców chorób fuzaryjnych: F. culmorum, F. avenacem, F. graminerarum, F. poae.

Dla uzyskania komplementarności ograniczania wszystkich gatunków konieczne jest zastosowanie mieszaniny fungicydu Dafne 250EC + fungicydu Bukat 500SC, a nie środków pojedynczo – oddzielnie. Gatunki Fusarium są dla zbóż niebezpieczne w każdej fazie rozwojowej od kiełkowania do dojrzewania, mieszaninę można stosować w terminie od T1 do T3.

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła

Fuzaryjna zgorzel

Fuzaryjna zgorzel zaatakowane rośliny

Fuzaryjna zgorzel w uprawach

Fuzaryjna zgorzel i zastosowanie fungicydów

Fuzaryjna zgorzel niszcząca uprawy

uprawy zaatakowane grzybami