ZORRO 300 SL

ZORRO 300 SL jest herbicydem systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

Zawartość substancji czynnej:
pikloram (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 300g/1 (25,86%)

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pikloram zaliczana jest do grupy O.
Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O).

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

ZORRO 300 SL zawiera substancję czynną zaliczaną do tzw. sztucznych auksyn, która hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całej rośliny.

W warunkach optymalnych – ciepła i wilgotna pogoda, efekt działania środka jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści. Środek zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety. Skuteczność w zwalczaniu przytulii czepnej zależy od gęstości łanu rzepaku oraz fazy rozwojowej przytulii w trakcie zabiegu – gdy przytulia czepna ma powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu lub przy mniejszej niż optymalna obsadzie rzepaku wiosną – przytulia może ponownie odrastać.

Stosowanie środka jesienią

 1. Stosowanie środka solo (rzepak ozimy BBCH 13-21)
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek , jasnota purpurowa, mlecz polny, przytulia czepna.
Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna.
Chwasty średnioodporne: jasnota różowa.
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, tasznik pospolity.

 

b) Stosowanie środka w mieszaninie:
Zorro 300 SL 0,078l/ha + CLOE 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL 0,2 l/ha (rzepak ozimy BBCH 20-21)

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, przytulia czepna.
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, tasznik pospolity.

Zorro 300 SL 0,078l/ha + CLOE 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL 0,3l/ha (rzepak ozimy BBCH 13-14)

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, rdestówka powojowata, rumian polny.
Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna.
Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, tasznik pospolity, tobołki polne.

Zorro 300 SL + CLOE 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL 0,3l/ha + Metax 500 SC/Mezotop 500 SC/Mezzo 500 SC 1,5 l/ha (rzepak ozimy BBCH 13-14)

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, rdestówka powojowata, rumian polny.
Chwasty średniowrażliwe: mak polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnioodporne: fiołek polny.

Stosowanie środka na wiosnę
a) Stosowanie środka solo (rzepak ozimy BBCH 30-50):

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity.
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, mak polny, jasnota purpurowa.
Chwasty odporne: fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

b) Stosowanie w mieszaninie:
Zorro 300 SL 0,078 l/ha+ MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha (rzepak ozimy BBCH 30-50):

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: mak polny.
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa.
Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, tasznik pospolity.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Środek zastosować w jednym z następujących terminów:

1. Zastosowanie jesienne:
a) Zastosowanie solo
Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści do rozwoju pierwszego pędu bocznego rzepaku (BBCH 13-21).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha.

b) zastosowanie w mieszaninach:
– Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liści do fazy 4 liści rzepaku (BBCH 13-14), po wschodach chwastów (gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do 6 liści właściwych).
W celu podniesienia skuteczności środka Zorro 300 SL zaleca się stosowanie następujących mieszanin zbiornikowych:

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zorro 300 SL 0,078l/ha+ MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3l/ha.
Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha + MEZZO 500 SC/ MEZOTOP 500 SC/ METAX 500 SC 1,5 l/ha.

– Termin stosowania: środek stosować od początku rozwoju pędów bocznych do rozwoju pierwszego pędu bocznego rzepaku (BBCH 20-21)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Zorro 300 SL 0,078l/ha+ MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,2l/ha.

2. Zastosowanie wiosenne:
Termin stosowania:
Środek zastosować po ruszeniu wegetacji, od początku wydłużania pędu głównego do początku fazy pąkowania (pąki kwiatowe zamknięte w liściach) (BBCH 30-50).

a) Zastosowanie solo
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha

b) Zastosowanie w mieszaninie
W celu podniesienia skuteczności środka Zorro 300 SL zaleca się stosowanie mieszaniny zbiornikowej wraz ze środkiem MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL w dawkach:
Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1, wiosną lub jesienią.

UWAGI:

 1. Ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji mogą skutkować przemijającą fitotoksycznością, która objawia się po wiosennej aplikacji: brakiem opadania płatków kwiatów po przekwitnięciu. Objawy te nie wpływają na plonowanie rzepaku.
 2. Środek nie powinien być stosowany, gdy średniodobowa temperatura jest niższa niż +8°C.
 3. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
 4. Dla uzyskania właściwej skuteczności zabiegu wykonywanego na rośliny wyrośnięte zwłaszcza w fazie BBCH 20-21 rzepaku należy zapewnić dobrą penetrację cieczy użytkowej oraz dobre pokrycie chwastów cieczą użytkową.

 NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime, kukurydza, burak cukrowy, len, trawy lub inne rośliny w których środek jest zalecany).

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego traktowanej środkiem, na polu tym można uprawiać rzepak jary, zboża jare i kukurydzę, pod warunkiem że środek nie zostanie zastosowany drugi raz na tym samym polu, w ciągu tego samego sezonu wegetacyjnego. Nie zezwala się na siew lub sadzenie innych upraw następczych, wcześniej niż po zakończeniu sezonu wegetacyjnego rośliny chronionej tym środkiem.
W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem MEZZO 500 SC/ MEZOTOP 500 SC/ METAX 500 SC i/lub MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tego środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

 1. Środka nie stosować:
  W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  – postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
  – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
  – dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
  – stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  – stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
  – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
  – stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
  – dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
  – używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
  – używać kwalifikowanego materiału siewnego,
  – czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
  – informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
  – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki,
  – w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25°C,
  – w czasie nadmiernej suszy,
  – po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,25 l; 1 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne