ZORRO 300 SL

ZORRO 300 SL jest herbicydem systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zorro 300 SL jest herbicydem systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.

Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O).

Zawartość substancji czynnej:
pikloram (substancja z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 300g/1 (25,86%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów, a następnie szybko przemieszczany po całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całej rośliny.

W warunkach optymalnych – ciepła i wilgotna pogoda, efekt działania środka jest szybszy, w niskiej temperaturze całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści. Zorro 300 SL zwalcza skutecznie przytulię czepną do wysokości 8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozety. Skuteczność w zwalczaniu przytulii czepnej zależy od gęstości łanu rzepaku oraz fazy rozwojowej przytulii w trakcie zabiegu – gdy przytulia czepna ma powyżej 8 cm wysokości w chwili zabiegu lub przy mniejszej niż optymalna obsadzie rzepaku wiosną – przytulia może ponownie odrastać.

Stosowanie środka solo wiosną:

Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, mak polny, jasnota purpurowa
Chwasty odporne: fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.

Stosowanie w mieszaninie wiosną: Zorro 300 SL + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL

Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek
Chwasty średniowrażliwe: mak polny
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa
Chwasty odporne: fiołek polny, tasznik pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski

Stosowanie w mieszaninie jesienią: Zorro 300 SL + CLOE 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL

Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, chaber bławatek, rdestówka powojowata
Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna
Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa
Chwasty odporne: fiołek polny, mak polny, tobołki polne, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik perski

Stosowanie w mieszaninie jesienią: Zorro 300 SL + CLOE 300 SL/Major 300 SL/ProSto 300 SL + Metax 500 SC/Mezotop 500 SC/Mezzo 500 SC

Chwasty wrażliwe: rumian polny, maruna bezwonna, jasnota purpurowa, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata
Chwasty średniowrażliwe: przytulia czepna, mak polny, tobołki polne, tasznik pospolity
Chwasty średnioodporne: fiołek polny
Chwasty odporne: bodziszek drobny

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

RZEPAK OZIMY

Zastosowanie jesienne:
Środek stosować wyłącznie w mieszaninach zbiornikowych w następujących dawkach:
Maksymalne /zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha

lub
Maksymalne /zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha + MEZZO 500 SC/ MEZOTOP 500 SC/ METAX 500 SC 1,5 l/ha

Termin stosowania:
Środek zastosować od fazy 3. liścia do fazy 4. liścia rzepaku (BBCH 13-14) po wschodach chwastów (gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni do 6 liści właściwych).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1, wiosną lub jesienią.

Zastosowanie wiosenne:
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,078 l/ha

Termin stosowania:
Środek zastosować po ruszeniu wegetacji, od początku wydłużania pędu głównego do początku fazy pąkowania (pąki kwiatowe zamknięte w liściach) (BBCH 30-50).

W celu podniesienia skuteczności środka Zorro 300 SL zaleca się stosowanie mieszaniny
zbiornikowej wraz ze środkiem MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL w dawkach:
Zorro 300 SL 0,078 l/ha + MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL 0,3 l/ha

UWAGI:

 1. Ujemne lub niskie temperatury występujące kilka dni po aplikacji mogą skutkować przemijającą fitotoksycznością, która objawia się po wiosennej aplikacji: brakiem opadania płatków kwiatów po przekwitnięciu. Objawy te nie wpływają na plonowanie rzepaku.
 2. Środek nie powinien być stosowany, gdy średniodobowa temperatura jest niższa niż +8°C.
 3. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

 NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo (zboża jare, zboża ozime, kukurydza, burak cukrowy, len, trawy lub inne rośliny w których środek jest zalecany).

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego traktowanej środkiem, na polu tym można uprawiać rzepak jary, zboża jare i kukurydzę, pod warunkiem że środek nie zostanie zastosowany drugi raz na tym samym polu, w ciągu tego samego sezonu wegetacyjnego. Nie zezwala się na siew lub sadzenie innych upraw następczych, wcześniej niż po zakończeniu sezonu wegetacyjnego rośliny chronionej tym środkiem.

W przypadku stosowania mieszaniny ze środkiem MEZZO 500 SC/ MEZOTOP 500 SC/ METAX 500 SC i/lub MAJOR 300 SL/ CLOE 300 SL/ ProSto 300 SL przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tego środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

 1. Środka nie stosować:
  – na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby i szkodniki,
  –  w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25°C,
  –  w czasie nadmiernej suszy,
  –  po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
 2.  Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  –  znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  –  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 3.  Środek zawiera substancję czynną pikloram (związek z grupy syntetycznych auksyn – regulatorów wzrostu, grupa HRAC O). W ramach strategii antyodpornościowej po aplikacji środka nie należy stosować w ciągu tego samego sezonu wegetacyjnego innych środków chwastobójczych, zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie działania jak pikloram.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,25 l; 1 l

DO POBRANIA

Etykieta ZORRO 300 SL
Karta charakterystyki ZORRO 300 SL