LOGIK 240 EC

LOGIK 240 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej (EC)

Zawartość substancji czynnej:
kletodym (związek z grupy cykloheksenodionów) – 240 g/L (24,11%)

Inne substancje stwarzające zagrożenie niebędące substancją czynną: węglowodory ciężkie aromatyczne, butan-1-ol.

opis działania

LOGIK 240 EC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej (EC)

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna kletodym została zaklasyfikowana do grupy 1 (dawnej grupy A).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

LOGIK 240 EC zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A (ACCazy) blokującą biosyntezę kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy.

Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów.

Działanie środka na chwasty objawia się zmianami zabarwienia, często antocyjanowymi lub chlorozą i czerwienieniem liści, a następnie zasychaniem najmłodszych liści co prowadzi do zahamowania wzrostu i rozwoju.

Pierwsze objawy widoczne są po upływie około 7 dni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Roczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, a chwasty wieloletnie w fazie 4-6 liści.

Zastosowanie środka solo:
LOGIK 240 EC 0,5 l/ha

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe: samosiewy zbóż.

Zastosowanie środka w mieszaninie z adjuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,5 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, wyczyniec polny.

LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha

Chwasty wrażliwe: perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Środek stosować uwzględniając jednocześnie odpowiednią fazę rozwojową zwalczanego chwastu oraz odpowiednią fazę rozwojową rośliny uprawnej.

Rzepak ozimy

 1. Zastosowanie środka pojedynczo:
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
 2. Zastosowanie środka w mieszaninie z adiuwantem Partner+:
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
  LOGIK 240 EC 0,5 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.

Zwalczanie chwastów rocznych: miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż, wyczyńca polnego.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy drugiego liścia do momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle (BBCH 12-31).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak cukrowy

Zastosowanie środka w mieszaninie z adiuwantem Partner+

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. chwastnica jednostronna, samosiewów zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,5 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

b) Zwalczanie perzu właściwego
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy dwóch liści właściwych do momentu, gdy liście zakryły nie więcej niż 20% międzyrzędzi (BBCH 12-32).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

stosowanie środka ochrony roślin w iprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spektrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Plantacje nasienne lnu zwyczajnego (materiał rozmnożeniowy), len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie od drugiego do szóstego liścia właściwego (BBCH 12-16).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, mak lekarski, słonecznik zwyczajny, lnianka siewna

Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły  zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do początku wydłużania pędu (BBCH 12-30).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

Soja

 a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,5 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak pastewny, burak ćwikłowy

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 20% międzyrzędzi (BBCH 12-32).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Chrzan pospolity, rzepa uprawiana na korzenie

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie od dwóch do dziewięciu liści właściwych (BBCH 12-19).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Tytoń

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie od dwóch do dziewięciu liści właściwych (BBCH 12-19).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Wierzba energetyczna

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia drugiego liścia (BBCH 12-93).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne, szkółki roślin ozdobnych

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+  0,5 l/ha.

Termin stosowania: (BBCH 12-93).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek, lub inne rośliny dwuliścienne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Burak cukrowy, burak ćwikłowy, chrzan pospolity, rzepa – 56 dni
Rzepak ozimy – nie wymagany
Len zwyczajny, konopie siewne – nie dotyczy
Gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, mak lekarski, słonecznik zwyczajny, lnianka siewna – nie wymagany
Soja – 55 dni
Tytoń – nie dotyczy
Wierzba energetyczna, rośliny ozdobne, szkółki roślin ozdobnych – nie dotyczy

 1. Nie stosować na glebach o pH poniżej 5,5.
 2. Chwasty dwuliścienne można zwalczać chemicznie na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka lub co najmniej 7 dni po jego zastosowaniu.
 3. Nie wykonywać uprawek mechanicznych na 7 dni przed zastosowaniem i w 7 dni po zastosowaniu środka.
 4. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,
 • dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,
 • stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować mieszaninę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
 • stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),
 • stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
 • używać kwalifikowanego materiału siewnego,
 • czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,
 • informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 1. Środka nie stosować:

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola, zwłaszcza plantacje roślin jednoliściennych (np. kukurydzy, zbóż),
− podczas długotrwałej suszy,
− jeżeli w ciągu godziny po zabiegu mogą wystąpić opady deszczu.

 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1L

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne