MEPIK 300 SL w portfolio INNVIGO

MEPIK 300 SL – następny regulator wzrostu w portfolio INNVIGO

Regulator wzrostu MEPIK 300 SL zawiera chlorek mepikwatu (substancję z grupy piperydyn – pentametylenoimin). Środek stosuje się w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu.

MEPIK 300 SL to JEDEN regulator wzrostu do skracania zbóż i rzepaku

  • Długo i aktywnie działa dzięki systemicznemu przemieszczaniu w roślinie;
  • Skutecznie hamuje wzrost, skracając pszenicę ozimą, pszenżyto ozime i rzepak ozimy również w niższych temperaturach;
  • Skraca w szerokim oknie  aplikacji.

Skracanie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego

W celu redukcji wysokości i ograniczenia wylegania pszenicy ozimej oraz pszenżyta ozimego zaleca się stosowanie preparatu od fazy strzelenia w źdźbło do fazy pojawianie się pierwszych ości (BBCH 30-49). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania w przypadku pszenicy ozimej wynosi 1,3 l/ha, dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,8–1,3 l/ha. Natomiast w uprawie pszenżyta ozimego maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha, a dawka dla jednorazowego zastosowania od 0,8 do 1,0 l/ha.

Skracanie rzepaku ozimego

Skracanie rzepaku ozimego z użyciem regulatora MEPIK 300 SL zaleca się od fazy wydłużania (wzrostu) pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30-35). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,7 l/ha, zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,6–0,7 l/ha.

W przypadku jednoczesnego zwalczania chorób rzepaku – suchej zgnilizny kapustnych i czerni krzyżowych, zaleca się stosowanie preparatu w mieszance zbiornikowej ze środkiem BUKAT/VENTURO/AMBROSSIO 500 SC w dawkach: MEPIK 300 SL 0,6 l/ha + BUKAT/VENTURO/AMBROSSIO 500 SC 0,5 l/ha.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.