METODUS 650 WG

Trzy substancje aktywne. Działa doglebowo i nalistnie. Ogranicza ryzyko powstania odporności.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne w kukurydzy

Trzy substancje aktywne | Działa doglebowo i nalistnie | Ogranicza ryzyko powstania odporności

Szybko

Okres intensywnego wzrostu kukurydzy bez chwastów

Skutecznie

Szerokie spektrum chwastów jedno i dwuliściennych 

Metodycznie

Kluczowe ogniwo w budowaniu wysokich plonów kukurydzy 

Herbicyd na kukurydzę

Metodus 650 WG to selektywny herbicyd do kukurydzy o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG). Oprysk działa szybko, skutecznie i metodycznie. Ten środek chwastobójczy zawiera trzy substancje czynne i dwa mechanizmy działania. Działa doglebowo i nalistnie.

Zawartość substancji czynnych herbicydu Metodus 650 WG:

izoksaflutol

(związek z grupy pochodnych izoksazoli)

100 g/kg (10 %)

 

mezotrion

(związek z grupy pochodnych trójketonów)

150 g/kg (15 %)

terbutylazyna

(związek z grupy triazyn)

400 g/kg (40 %)

 

Skuteczne zwalczanie chwastów w kukurydzy

Herbicyd Metodus 650 WG zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty.

Mezotrion i izoksaflutol są zaliczane do inhibitorów enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, objawiające się bieleniem liści.

Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, izoksaflutol pobierany jest przez korzenie, kiełki i liścienie chwastów. Pierwsze objawy działania substancji czynnych widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Terbutylazyna zaliczana jest do inhibitorów procesu fotosyntezy, wywołuje w pierwszej kolejności chlorozy widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwami liści, a także na ich brzegach i wierzchołkach. Terbutylazyna pobierana jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście. Zastosowanie terbutylazyny ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.

Dobre uwilgotnienie gleby oraz korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju kukurydzy sprzyjają działaniu środka.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi

Ochrona herbicydowa kukurydzy

Herbicyd Metodus 650 WG do zwalczania chwastów w kukurydzy jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza

Termin stosowania: Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-250 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Korzystne pakiety herbicydów do kukurydzy

Sprawdź herbicyd do kukurydzy Metodus 650 WG w atrakcyjnych cenowo pakietach handlowych z produktem Nixon lub Henik.

Metodus 650 WG + Metos 960 EC

Metodus 650 WG + Henik 50 SG


Dowiedz się więcej

Broszury informacyjne
Etykieta METODUS 650 WG
Karta charakterystyki METODUS 650 WG

Zabiegi herbicydowe w kukurydzy

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Zwalczanie chwastów w kukurydzy