Metsulfuron metylu

Błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów gdzie przemieszcza się w wraz z sokami roślinnymi.

Metsulfuron metylu – informacje o substancji aktywnej

Metsulfuron metylu to związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Błyskawicznie wnika do zielonych części chwastów gdzie przemieszcza się w wraz z sokami roślinnymi. Metsulfuron metylu wykazuje również krótkie działanie rezydualne, które polega na dodatkowej absorpcji substancji czynnej przez korzenie chwastów i części podliścieniowe. Dzięki temu nie obserwuje się zjawiska wtórnego wzrostu ani pojawienia się nowych partii chwastów, których nie było w momencie wykonywania zabiegu.

Metsulfuron metylu zwalcza chwasty

Metsulfuron metylu oprócz wysokiej skuteczności na chwasty dwuliścienne, ogranicza również rozwój mioty zbożowej. Jego efektywność widoczna jest już w temperaturze 5-6°C. Pierwsze objawy działania pojawiają się już po kilku dniach od wykonania zabiegu. Jest doskonałym narzędziem w walce z trudno zwalczanym bodziszkiem drobnym

Metsulfuron metylu w uprawach

  • pszenica ozima,
  • pszenżyto ozime,
  • żyto ozime,
  • jęczmień jary

Herbicyd trójskładnikowy Fundamentum

Herbicyd trójskładnikowy Fundamentum 700 WG

Fundamentum 700 WG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tribenuron-metylowy, metsulfuron-metylowy i florasulam zaliczane są do grupy B. Dowiedz się więcej: Herbicyd trójskładnikowy Fundamentum 700 WG.