Niezapominajka polna

Niezapominajka polna to roślina z rodziny ogórecznikowatych. Jak skutecznie zwalczać niezapominajkę polną?

Zwalczanie niezapominajki polnej. Jak skutecznie zwalczać niezapominajkę polną?

Niezapominajka polna to roślina z rodziny ogórecznikowatych. Występuje również pod nazwą niezapominajki pośredniej. Jest chwastem kosmopolitycznym rozprzestrzenionym na wszystkich kontynentach poza Australią i Antarktydą. Tym samym, spotkać go można także w Polsce.

Ten archeofit jest rośliną jednoroczną, która w odpowiednich warunkach może być także byliną i hemikryptofitem. Osiąga wysokość od 15 do 40 cm. Kwitnie od kwietnia do października.

GDZIE MOŻEMY SPOTKAĆ NIEZAPOMINAJKĘ POLNĄ?

Niezapominajka polna to pospolity chwast występujący w naszym kraju, na szczęście o małej szkodliwości dla rolników. Jedynie na zaniedbanych polach uprawnych może się silnie rozmnożyć i wtedy jej usunięcie będzie uciążliwe. Zachwaszcza przede wszystkim takie pola, jak: zboża jare i ozime. Rzadziej atakuje pola pastewne czy okopowe.

ZWALCZANIE NIEZAPOMINAJKI POLNEJ

Jak skutecznie zwalczać niezapominajkę polną? Przede wszystkim herbicydami, takimi jak np.: bentazon, chlorosulfuron, chlorotoluron, dikamba, florasulam, fluroksypyr, izoproturon, jodosulfuron, lenacyl, linuron, metamitron, metazachlor, tribenuron metylowy