Zapoznaj się z nasza ofertą

Produkty

ZESTAW MOCY YODO

ZESTAWY INNVIGO
 • florasulam
 • jodosulfuron metylosodowy
 • metsulfuron metylowy
 • tribenuron metylowy
Zestaw Metodus Henik

ZESTAW METODUS HENIK/NIXON ASYSTENT

ZESTAWY INNVIGO
 • izoksaflutol
 • mezotrion
 • nikosulfuron
 • terbutylazyna
Zestaw Herbibox

ZESTAW HERBIBOX

ZESTAWY INNVIGO
 • flufenacet
 • metsulfuron metylu

ZESTAW TRIVINO+RASSEL

ZESTAWY INNVIGO
 • diflufenikan
 • florasulam
 • flufenacet
 • penoksulam
Asystent+

Aceptir 200 SE

insektycyd
 • acetamipryd

ADIUNKT 500 SC

herbicyd
 • diflufenikan

AMSTAF 800 EC

herbicyd
 • prosulfokarb

APIS 200 SE

insektycyd
 • acetamipryd

AsPik 250 EC

fungicyd
 • protiokonazol
 • tebukonazol

AsPik R 250 EC

fungicyd
 • protiokonazol
 • tebukonazol