Zapoznaj się z nasza ofertą

Heksal 100 WG

Heksal 100 WG

regulator wzrostu
5L | 1L

Heksal 100 WG to regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), przeznaczony do stosowania w celu skrócenia przyrostu pędów oraz w celu redukcji długości źdźbeł i zapobiegania wyleganiu.

Substancja czynna środka – proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) – 100 g/kg (10,0%) wykazuje inhibicyjne działanie na późniejsze etapy biosyntezy giberelin w roślinie, prowadząc do szybkiego i znaczącego skracania międzywęźli, co prowadzi ograniczenia wzrostu pędów.

Heksal 100 WG to regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), przeznaczony do stosowania w celu skrócenia przyrostu pędów oraz w celu redukcji długości źdźbeł i zapobiegania wyleganiu.

Substancja czynna środka – proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) – 100 g/kg (10,0%) wykazuje inhibicyjne działanie na późniejsze etapy biosyntezy giberelin w roślinie, prowadząc do szybkiego i znaczącego skracania międzywęźli, co prowadzi ograniczenia wzrostu pędów.

Regulator wzrostu Heksal jabłońs adownictwo

Pszenica ozima
redukcja wzrostu roślin i zapobieganie wyleganiu

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha
Termin stosowania: środek zastosować w fazie na początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) lub w fazie liścia flagowego w pełni rozwiniętego (liść flagowy w pełni rozwinięty, widoczny języczek) (BBCH 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jabłoń
ograniczenie wzrostu pędów

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 kg/ha (0,94 kg/10 tys. m² ściany liści – LWA).
Termin stosowania: Pierwszy zabieg należy wykonać przeprowadzić na początku aktywnego wzrostu pędów (od fazy BBCH 31), gdy młode pędy są nie dłuższe niż 5 cm (lub pod koniec fazy kwitnienia). Zabieg można powtórzyć po 3 do 5 tygodniach. Środek stosować do fazy, w której owoce osiągają 50% typowej wielkości (BBCH 75).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 21-35 dni.

Żyto jare
ograniczenie wzrostu roślin i zapobieganie wyleganiu

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 kg/ha
Termin stosowania: środek zastosować w fazie na początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) lub w fazie liścia flagowego w pełni rozwiniętego (liść flagowy w pełni rozwinięty, widoczny języczek) (BBCH 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Inne uprawy małoobszarowe:
Grusza, grusza azjatycka, jabłoń płonka (dzika), nieszpułka zwyczajna, pigwa pospolita, tytoń