Regulatory wzrostu od INNVIGO

Regulatory wzrostu dla upraw: pszenica ozima, przenżyto ozime, rzepak.

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin to środki chemiczne, które poprzez wpływ na gospodarkę fitohormonalną modelują architekturę łanu roślin uprawnych. Podstawowym efektem działania regulatorów wzrostu jest ograniczenie wylegania poprzez obniżenie wysokości roślin i wzmocnienie tkanek źdźbeł oraz pędów, stymulacja rozwoju korzeni, poprawienie krzewistości oraz pozytywny wpływ na parametry fotosyntezy.

Efektem prawidłowo zastosowanych regulatorów wzrostu jest uzyskanie wyrównanego, mocnego łanu odpornego na niekorzystne warunki pogodowe i stresy. INNVIGO oferuje szeroką gamę regulatorów wzrostu o różnych mechanizmach działania, do zastosowaniu w zbożach i rzepaku.

Pytaj u doradców w Twoim regionie! Dobre rozwiązania nie muszą być drogie.