Rimel 25 SG

Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku.

INFORMACJE O PRODUKCIE

RIMEL 25 SG to środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
rimsulfuron – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 25% (250 g/kg)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

RIMEL 25 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni po zabiegu. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm).

RIMEL 25 SG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, komosa biała

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować w fazach od 1 liścia do 7 liści kukurydzy (BBCH 10-17).
Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05-0,1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30).
Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05-0,1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu zmianowania. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji po wykonaniu orki i uprawek przedsiewnych można uprawiać kukurydzę lub ziemniak.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Środka nie stosować:

  • na plantacjach kukurydzy i ziemniaka, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy fosforoorganicznych,
  • wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych,
  • na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Silny opad deszczu wcześniej niż po 4 godzinach od zabiegu może obniżyć skuteczność działania środka.

RIMEL 25 SG zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. W celu uniknięcia powstawania form odpornych chwastów na substancje z tej grupy środek ten należy stosować przemiennie ze środkami chwastobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Należy także unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika lub innych, wykazujących ten sam mechanizm działania.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,06 kg; 0,3 kg

DO POBRANIA

Etykieta RIMEL 25 SG
Karta charakterystyki RIMEL 25 SG