TIFF 040 OD

Zawartość substancji czynnej:
tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 40 g/l (3,74 %)

opis działania

TIFF 040 OD to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tifensulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

TIFF 040 OD zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po 14-20 dniach od zastosowania środka. Najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 4-6 liści Wykazuje selektywność czynną – rośliny kukurydzy mają zdolność rozkładania środka do związków nieaktywnych.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest kolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata.
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, psianka czarna, palusznik krwawy, ostrożeń polny.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, rdest plamisty, komosa biała, maruna bezwonna, tasznik pospolity, rdest kolankowy.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata.
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, psianka czarna, palusznik krwawy, ostrożeń polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,27 l/ha.
Termin stosowania środka:
środek stosować wiosną, od fazy 1 do 7 liści kukurydzy (BBCH 11-17).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji, miesiąc po zastosowaniu środka można ponownie uprawiać kukurydzę.

DO POBRANIA

Etykieta TIFF 040 OD
Karta charakterystyki TIFF 040 OD