TRIBEN SUPER 50 SG

TRIBEN SUPER 50 SG środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym.

INFORMACJE O PRODUKCIE

TRIBEN SUPER 50 SG środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

TRIBEN SUPER 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie.

Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2 – 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).

Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.

Wrażliwość chwastów – zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)

chwasty wrażliwe
na środek w dawce 40 g/ha
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne
chwasty średniowrażliwe
na środek w dawce 40 g/ha
fiołek polny, przytulia czepna
chwasty wrażliwe
na środek w dawce 30 g/ha
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity
chwasty średniowrażliwe
w dawce 30 g/ha
fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny
chwasty średnioodporne
w dawce 30 g/ha
przytulia czepna, tobołki polne

Wrażliwość chwastów – zboża jare (jęczmień jary)

chwasty wrażliwe
na środek w dawce 30 g/ha
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity
chwasty średniowrażliwe
na środek w dawce 30 g/ha
fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna
chwasty wrażliwe
na środek w dawce 25 g/ha
gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity
chwasty średniowrażliwe
na środek w dawce 25 g/ha
chaber bławatek, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha.
W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek TRIBEN SUPER 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej) w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym środek TRIBEN SUPER 50 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawkach:
TRIBEN SUPER 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha
lub
TRIBEN SUPER 50 SG w dawce 25 g/ha + FLUROHERB 200 EC w dawce 0,35 l/ha
lub
TRIBEN SUPER 50 SG w dawce 25 g/ha + HERBISTAR 200 EC w dawce 0,35 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha.
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek TRIBEN SUPER 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent + w dawce 0,05 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko zboża.
W przypadku zastosowania łącznego środka TRIBEN SUPER 50 SG ze środkiem GALAPER 200 EC (FLUROHERB 200 EC, HERBISTAR 200 EC) dobór i uprawę roślin następczych oraz przesiewów skonsultować z posiadaczem zezwolenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1. Środka nie stosować:
  – na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
  – łącznie z nawozami dolistnymi,
  – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 3. Silna rosa lub opady występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
 4. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka.
 5. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
 6. W przypadku zastosowania środka w terminie od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) (BBCH 30) na plantacji przeznaczonej do produkcji materiału siewnego należy się skonsultować z posiadaczem zezwolenia odnośnie ewentualnego niekorzystnego wpływu na rośliny chronione.
 7. Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów, należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających substancje czynne z tej grupy chemicznej.

DOstępne opakowania

0,04 kg; 0,06 kg; 0,3 kg
Zestaw handlowy TRISTAR 50 SG 0,06 kg + HERBISTAR 200 EC 1 l
Zestaw handlowy TRISTAR 50 SG 0,3 kg + HERBISTAR 200 EC 5 l

DO POBRANIA

Etykieta TRIBEN SUPER 50 SG
Karta charakterystyki TRIBEN SUPER 50 SG