TRISTAR 50 SG

Tristar 50 SG to herbicyd, który zwalcza chwasty dwuliścienne w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, zawiera tribenuron metylu.

INFORMACJE O PRODUKCIE

TRISTAR 50 SG Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania wzrostu i rozwoju chwastów.
Środek pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie.
Objawy działania środka takie jak, przejaśnienia, żółknięcie, nekrozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni, a całkowite zamieranie chwastów następuje w ciągu 2 – 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania środka zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Dawka 40,0 g/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek*, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna.

Dawka 30,0 g/ha

Chwasty wrażliwe chaber bławatek*, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny.
Chwasty średnioodporne: przytulia czepna, tobołki polne.

Jęczmień jary

Dawka 30,0 g/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek*, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna.

Dawka 25,0 g/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek*, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne.

*chaber bławatek – stopień wrażliwości dla biotypów podatnych na substancje czynne z grupy ALS.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha.
W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek TRISTAR 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej) w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym środek TRISTAR 50 SG można stosować łącznie ze środkiem
GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawkach:
TRISTAR 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha
lub
TRISTAR 50 SG w dawce 25 g/ha + FLUROHERB 200 EC w dawce 0,35 l/ha
lub
TRISTAR 50 SG w dawce 25 g/ha + HERBISTAR 200 EC w dawce 0,35 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha.
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek TRISTAR 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent + w dawce 0,05 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko zboża.
W przypadku zastosowania łącznego środka TRISTAR 50 SG ze środkiem GALAPER 200 EC (FLUROHERB 200 EC, HERBISTAR 200 EC) dobór i uprawę roślin następczych oraz przesiewów skonsultować z posiadaczem zezwolenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1. Środka nie stosować:
  – na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych,
  – łącznie z nawozami dolistnymi,
  – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 3. Silna rosa lub opady występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
 4. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu mogą powodować obniżenie skuteczności środka.
 5. W zależności od przebiegu pogody (np. przymrozków) po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółkniecie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
 6. W przypadku zastosowania środka w terminie od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) (BBCH 30) na plantacji przeznaczonej do produkcji materiału siewnego należy się skonsultować z posiadaczem zezwolenia odnośnie ewentualnego niekorzystnego wpływu na rośliny chronione.
 7. Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na możliwość rozwoju odporności niektórych gatunków chwastów, należy unikać corocznego stosowania na tym samym stanowisku środków zawierających substancje czynne z tej grupy chemicznej.

DOstępne opakowania

0,04 kg; 0,06 kg; 0,3 kg
Zestaw handlowy TRISTAR 50 SG 0,06 kg + HERBISTAR 200 EC 1 l
Zestaw handlowy TRISTAR 50 SG 0,3 kg + HERBISTAR 200 EC 5 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne