TRITER 050 FS

TRITER 050 FS jest fungicydem, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

TRITER 050 FS jest fungicydem, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

Zawartość substancji czynnej:
tritikonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 50 g/l (4,9%)

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek,
pleśń śniegowa zbóż i traw (ograniczenie występowania).

Pszenżyto ozime, żyto ozime
fuzaryjna zgorzel siewek,
pleśń śniegowa zbóż i traw (ograniczenie występowania).

Pszenica jara
śnieć cuchnąca pszenicy, fuzaryjna zgorzel siewek

Jęczmień jary
głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, fuzaryjna zgorzel siewek,
plamistość siatkowa jęczmienia (ograniczenie występowania).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml środka z dodatkiem 700 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary – nie dotyczy.
Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem wynosi 250 kg/ha.

ZAPRAWIANIE NASION

Stosować tylko do zaprawiania w przystosowanych do tego celu odpowiednio skalibrowanych zaprawiarkach. Sprzęt do zaprawiania nasion powinien być czysty i wolny od pozostałości innych środków ochrony roślin.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne