Zapoznaj się z nasza ofertą

WIOSNA – herbicydy na chwasty w rzepaku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą INNVIGO dla kompleksowej ochrony rzepaku przed chwastami, chorobami grzybowymi oraz szkodnikami.

Oferujemy Państwu skuteczne herbicydy, fungicydy, insektycydy, a także regulatory wzrostu. Przedstawiamy szczegółowe wiosenne i jesienne zabiegi ochronne.

Ochrona rzepaku z produktami INNVIGO to najwyższa jakość, skuteczność działania oraz rozsądne ceny.

Rzepak jest uprawą przebywająca najdłużej na polu spośród roślin rolniczych, dlatego wymaga szczególnego doglądania i ochrony. Wiosna to dla rzepaku bardzo intensywny okres rozwoju, dlatego bardzo ważnym jest aby już od początkowych faz wegetacji wiosennej rzepak był w jak najlepszej kondycji. Pierwszym etapem po wznowieniu wegetacji jest zadbanie o skrócenie pędu głównego i zmuszenie rośliny do zawiązywania większej liczy rozgałęzień bocznych, ale również o rozwój systemu korzeniowego i ochronę przed chorobami. Taki efekt zapewnią nam fungicydy o charakterze regulatorów wzrostu zawierające substancje aktywne takie jak: metkonazol, tebukonazol czy dinefokonazol, oraz chlorek mepikwatu.

Warto zwrócić uwagę iż fungicydy o charakterze regulatorów wzrostu oprócz zwalczania suchej zgnilizny kapustnych, radzą sobie doskonale z chorobami występującymi w późniejszym okresie rozwoju plantacji takimi jak czerń krzyżowych czy zgnilizna twardzikową. Firma INNVIGO dzięki niezwykle szerokiej ofercie środków ochrony roślin pozwala na zbudowanie kompletnej technologii ochrony na wiosnę.

Należy różnie pamiętać, że rzepak jest uprawą szczególnie narażoną na straty powodowane żerowaniem szkodników. Szacuje się iż globalnie straty w plonie powodowane przez insekty mogą sięgać około 20%. Wiosną największe zagrożenie dla rzepaku ozimego stanowią słodyszek rzepakowy, pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik.

Rzepak

Ochrona rzepaku przed chwastami, chorobami grzybowymi i szkodnikami

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą ochrony rzepaku przed chwastami wiosną.

Syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu
Chlopyralid
Inhibitory enzymu ACCazy
Chizalofop-p-etylowy
BBCH
30
31
32
50
Herbicydy do zwalczania chwastów w rzepaku wiosną

Skuteczne opryski na chwasty w rzepaku

Produkty w technologii