MEPIK 300 SL

MEPIK 300 SL umożliwia skuteczne skracanie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz rzepaku ozimego, także w niższych temperaturach.


Pobierz regulamin promocji

INFORMACJE O PRODUKCIE

MEPIK 300 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin oraz skracania i wzmacniania łodyg w okresie wiosennym z szerokim oknem aplikacji. Mepik 300 SL umożliwia skuteczne skracanie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz rzepaku ozimego, także w niższych temperaturach. Powoduje zwiększenie liczby źdźbeł kłosonośnych.

Zawartość substancji czynnej:
chlorek mepikwatu (substancja z grupy piperydyn) – 300 g/l (28,76 %)

STOSOWANIE ŚRODKA

Regulator wzrostu MEPIK 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima
Skracanie (redukcja) wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,3 l/ha
Termin stosowania środka: stosować w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawianie się pierwszych ości (BBCH 30–49).
Dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się zastosowanie środka do fazy BBCH 39.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime
Skracanie (redukcja) wysokości roślin i ograniczenie wylegania
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,0 l/ha
Termin stosowania środka: stosować w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawianie się pierwszych ości (BBCH 30–49).
Dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się zastosowanie środka do fazy BBCH 39.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy
Skracanie (redukcja) wysokości roślin
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–0,7 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować wiosną, w fazie wzrostu (wydłużania) pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30–35).
W celu jednoczesnego zwalczania chorób rzepaku (sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych) środek MEPIK 300 SL, zaleca się stosować w mieszance zbiornikowej ze środkiem Bukat/Venturo/Ambrossio 500 SC w następujących dawkach:
Regulator wzrostu MEPIK 300 SL 0,6 l/ha + Bukat/Venturo/Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu.

Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.
W celu uzyskania najlepszego efektu skrócenia oraz wzmocnienia pędów roślin zabieg wiosną należy wykonać zaraz po osiągnieciu właściwej fazy rozwojowej

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

W przypadku aplikacji środka w mieszaninie zbiornikowej z fungicydem Bukat 500 SC/Venturo 500 SC/Ambrossio 500 SC w ramach strategii przeciwdziałania powstawaniu odporności zaleca się:

  • przemienne stosowanie fungicydu ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania,
  • unikanie stosowania po sobie na danym polu i w danym roku oraz w kolejnych sezonach fungicydów z tej samej grupy, o takim samym mechanizmie działania.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l

Zestaw handlowy PORTER 250 EC 1 l + MEPIK 300 SL 1 l
Zestaw handlowy AMBROSSIO 500 SC 1 l + MEPIK 300 SL 1 l

DO POBRANIA

Etykieta MEPIK 300 SL
Karta charakterystyki MEPIK 300 SL
Ulotka MEPIK 300 SL

0 komentarzy “MEPIK 300 SLDodaj komentarz →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.