Ochrona kapusty

Kompleksowa ochrona herbicydowa, fungicydowa i insektycydowa kapusty.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą kompleksowej ochrony upraw kapusty głowiastej.

Wszechstronny fungicyd Kier 450 SC do kapusty

Sprawdź wszechstronny trójskładnikowy fungicyd Kier 450 SC, który skutecznie chroni kapustę przed takimi chorobami jak:

  • czerń krzyżowych
  • mączniak prawdziwy
  • plamistość pierścieniowa
  • bielik krzyżowych


Ochrona fungicydowa kapusty

Poznaj także inne środki kompleksowej ochrony kapusty:

Herbicydy do kapusty głowiastej

Oferujemy skuteczne herbicydy do zwalczania chwastów w kapuście głowiastej:

Baristo 500 SC -herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, będący koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zawartość substancji czynnej: napropamid – (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22 %).


Herbicyd Rento

Rento 150 EC – herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zawartość substancji czynnej: fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych) – 150 g/l (15,8%).


Herbicyd Metax

Metax 500 SC – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym i kapuście głowiastej białej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Zawartość substancji czynnej: metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (43,98 %).

Ochrona kapusty głowiastej

Fungicydy do kapusty głowiastej

Oferujemy skuteczne fungicydy do walki z chorobami w kapuście głowiastej:

Fungicyd Kier

Kier 450 SC – fungicyd w formie stężonej zawiesiny (SC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (17,84 %), difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (11,15 %), tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (11,15 %).


Fungicyd Makler

Makler 250 SE – fungicyd w formie zawiesinoemulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina – (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (23,83 %).

 

Insektycydy do kapusty głowiastej

Oferujemy skuteczne insektycydy do zwalczania szkodników w kapuście głowiastej:

Insektycyd Delmetros

Delmetros 100 SC – insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczonym do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo. Zawartość substancji czynnej: deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,53%).

Przechowywanie kapusty głowiastej

fruitsmart logo

Fruitsmart – środek wspomagający przechowywanie kapusty głowiastej i innych warzyw i owoców zawierający 1-MCP.

Poznaj pełną ofertę INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych fungicydów znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne