Ochrona kapusty

Kompleksowa ochrona herbicydowa, fungicydowa i insektycydowa kapusty.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą kompleksowej ochrony upraw kapusty głowiastej.

Ochrona kapusty głowiastej

Herbicydy do kapusty głowiastej

Oferujemy skuteczne herbicydy do zwalczania chwastów w kapuście głowiastej:

Baristo 500 SC -herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, będący koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zawartość substancji czynnej: napropamid – (związek z grupy amidów) – 500 g/l (47,22 %).


Herbicyd Rento

Rento 150 EC – herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zawartość substancji czynnej: fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych) – 150 g/l (15,8%).


Herbicyd Metax

Metax 500 SC – koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym i kapuście głowiastej białej. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Zawartość substancji czynnej: metazachlor (substancja z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (43,98 %).

 

Fungicydy do kapusty głowiastej

Oferujemy skuteczne fungicydy do walki z chorobami w kapuście głowiastej:

Fungicyd Kier

Kier 450 SC – fungicyd w formie stężonej zawiesiny (SC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (17,84 %), difenokonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (11,15 %), tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 125 g/l (11,15 %).


Fungicyd Makler

Makler 250 SE – fungicyd w formie zawiesinoemulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina – (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (23,83 %).

 

Insektycydy do kapusty głowiastej

Oferujemy skuteczne insektycydy do zwalczania szkodników w kapuście głowiastej:

Insektycyd Delmetros

Delmetros 100 SC – insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczonym do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo. Zawartość substancji czynnej: deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,53%).

 

Przechowywanie kapusty głowiastej

fruitsmart logo

Fruitsmart – środek wspomagający przechowywanie kapusty głowiastej i innych warzyw i owoców zawierający 1-MCP.

Poznaj pełną ofertę INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych fungicydów znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne
Ulotki produktowe