RENTO 150 EC

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC).

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC).

Zawartość substancji czynnej:
fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych) – 150 g/l (15,8%)

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy zaliczana jest do grupy A.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

RENTO150 EC zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A, co powoduje zahamowanie procesu biosyntezy lipidów.
Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie w fazie 4-10 liści.
Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka.
Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności.
Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka na perz właściwy może ulec obniżeniu.

Stosowanie środka pojedynczo

0,75 l/ha 1,0 l/ha 2,0 l/ha 2,5 l/ha
Chwasty
wrażliwe:
samosiewy zbóż chwastnica
jednostronna
perz właściwy
Chwasty
średniowrażliwe:
miotła zbożowa perz właściwy

Stosowanie środka w mieszaninie z adiuwantem Oleo 84 EC w uprawie rzepaku ozimego

0,75 l/ha + 1,5 l/ha 1,5 l/ha + 1,5 l/ha
Chwasty  wrażliwe: samosiewy zbóż perz właściwy
Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Rzepak ozimy
Termin stosowania: środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBC 12-14).

 •  samosiewy zbóż
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC:
  Rento 150 EC w dawce 0,5l/ha + Oleo 84 EC w dawce 1,5 l/ha.
 •  perz właściwy (w fazie 4-6 liści)
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC:
  Rento 150 EC w dawce 1,5l/ha + Oleo 84 EC w dawce 1,5 l/ha.
 •  miotła zbożowa
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Środek zaleca się stosować łącznie z adiuwantem Oleo 84 EC:
  Rento 150 EC w dawce 0,75l/ha + Oleo 84 EC w dawce 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta biała
Termin stosowania: środek stosować po przyjęciu się rozsady od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14).
Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów .

 • samosiewy zbóż, perz właściwy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak cukrowy
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12-18)

 •  samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
rzepak ozimy – 90 dni,
kapusta – okres karencji określa termin ostatniego zabiegu wykonywany w fazie BBCH 14, burak cukrowy – okres karencji określa termin ostatniego zabiegu wykonywany w fazie BBCH 18,

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1L, 5L

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne