MAKLER 250 SE

MAKLER 250 SE jest fungicydem w formie zawiesinoemulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

INFORMACJE O PRODUKCIE

MAKLER 250 SE jest fungicydem w formie zawiesinoemulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina – (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (23,83 %)

stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy.
Brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65). Środek stosować 1-2 razy w sezonie wiosną, odstęp między zabiegami powinien wynosić 14-28 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Pszenżyto ozime
Rdza brunatna, septoriozy liści.
Brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia, gdy wykształcone jest 50% pylników (BBCH 30-65). Środek stosować 1-2 razy w sezonie wiosną, odstęp między zabiegami powinien wynosić 14-28 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Jęczmień jary
Rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 1-2 razy w sezonie, od początku fazy strzelania w źdźbło do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 30-59), odstęp między zabiegami powinien wynosić 14-28 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, szara pleśń.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób,1 raz w sezonie na wiosnę, od fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych, starsze płatki opadają do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 65–71).

Liczba zabiegów: 1.

zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo w fazie widocznych nadal zamkniętych pojedynczych pąków kwiatowych – kwiatostany boczne do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych, starsze płatki opadają (BBCH 58-65).

Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak cukrowy
Chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka , mączniak prawdziwy buraka.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 1 raz w sezonie, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do fazy osiągnięcia przez korzeń dojrzałości technologicznej (BBCH 31-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rzepak jary
Cylindrosporioza, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa rzepaku, szara pleśń, sucha zgnilizna roślin kapustnych, werticilioza rzepaku

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 1 raz w sezonie, w fazie widocznych nadal zamkniętych pojedynczych pąków kwiatowych – kwiatostany boczne do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 58 – 71).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, cebula siedmiolatka
Mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 1 raz w sezonie, od fazy 3 liścia do dojrzałości technologicznej do zbioru (BBCH 13-49)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona
Czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, 2 razy w sezonie, od początku tworzenia się główek do osiągnięcia przez nie pełnej wielkości (BBCH 41-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 8 dni.

Seler korzeniowy
Septorioza selera, chwościk selera.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 1 raz w sezonie, od fazy 9 liścia do osiągnięcia przez korzeń dojrzałości technologicznej (BBCH 19 – 49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Chrzan pospolity
Mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternarioza kapustnych, szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 1 raz w sezonie, od fazy 9 liścia do osiągnięcia przez korzeń dojrzałości technologicznej (BBCH 19 – 49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepa
Mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych, alternarioza kapustnych, szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 1 raz w sezonie, od fazy 9 liścia do osiągnięcia przez korzeń dojrzałości technologicznej (BBCH 19 – 49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak ćwikłowy
Chwościk buraka, mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 1 raz w sezonie, od fazy 1 liścia do osiągnięcia przez korzeń dojrzałości technologicznej (BBCH 11-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kalafior
Bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy kapustnych, pierścieniowa plamistość kapustnych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 2 razy w sezonie, od fazy 3 liścia do osiągnięcia typowej wysokości pędu głównego (BBCH 13 – 39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 12 dni.

Brokuły, kapusta brukselska, jarmuż
Bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy kapustnych, pierścieniowa plamistość kapustnych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną 2 razy w sezonie, od fazy 3 liścia do osiągnięcia typowej wysokości pędu głównego (BBCH 13 – 39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 12 dni.

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, burak cukrowy, rzepak jary, seler korzeniowy, chrzan, rzepa, burak ćwikłowy: 35 dni.

Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, cebula
siedmiolatka, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona: 21 dni.

Kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż: 14 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): zielonych części rzepaku nie przeznaczać na paszę

 1. Seler korzeniowy, chrzan pospolity i burak ćwikłowy uprawiać tylko na korzeń.
 2. Środka nie stosować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych.
 3. Celem uzyskania najwyższej skuteczności działania środka, opryskiwać rośliny do całkowitego pokrycia ich cieczą użytkową (efekt zroszenia powierzchni).
 4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 5. Zalecana temperatura powietrza podczas zabiegu 11°C – 23°C.
 6. Wystąpienie przymrozków bezpośrednio przed lub po wykonaniu zabiegu może obniżyć jego skuteczność.
 7. Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, grupa FRAC 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosować do ochrony zbóż środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tej grupy maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie.
 8. Ponadto zaleca się:
  – stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),
  – nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie,
  – stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,25 l; 1 l; 5 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne