ADIUNKT 500 SC

ADIUNKT 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ADIUNKT 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,12%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY

ADIUNKT 500 SC pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Dawka 0,24 l/ha

Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia
Chwasty średniowrażliwe maruna bezwonna, przytulia czepna
Chwasty średnioodporne chaber bławatek, miotła zbożowa
Chwasty odporne mak polny

Dawka 0,30 l/ha

Chwasty wrażliwe fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia
Chwasty średniowrażliwe maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna
Chwasty średnioodporne chaber bławatek, mak polny

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 – 0,3 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonywać w fazie od 4 liścia do końca wegetacji jesiennej, ale nie później niż do końca fazy 3 węzła krzewienia (BBCH 14-23).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwaga: Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych oraz w celu zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby gdy wiosną zaorano plantację nie uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, i innych roślin kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

  1. Środka nie stosować:
  • w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
  • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l
Zestaw handlowy ARUBIS 50 SG 0,0375 kg x 4 + ADIUNKT 500 SC 1 l
Zestaw handlowy ARUBIS 50 SG 0,15 kg + ADIUNKT 500 SC 1 l
Zestaw handlowy ARUBIS 50 SG 0,15 kg x 5 + ADIUNKT 500 SC 5 l

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne