Aktywność fungicydów wobec Fusarium avenaceum

Aktywność tych najlepszych fungicydów wobec Fusarium avenaceum różni się w zależności od ich rodzaju, kombinacji substancji aktywnej i stężenia.
Wybór nie jest zbyt duży a popularna redukcja dawek w fazie T3 jest bardzo szkodliwa.
Nie zatrzymuje wzrostu patogena i jednocześnie prowokuje do gwałtownej produkcji metabolitów wtórnych – mykotoksyn. W rezultacie otrzymuje się efekt dokładnie odwrotny od oczekiwanego i jednocześnie ponosimy koszty zakupu środka i samego zabiegu.

aktywność fungicydów wobec grzybów

wpływ fungicydu na grzyby

probówki z grzybami

próbki grzybów przy badaniu fungicydów