Cladosporium ssp. na uszkodzonym rzepaku

Plantacje rzepaku, które zostały uszkodzone podczas zimy w bardzo dużym stopniu są porażone grzybami należącymi do rodzaju Cladosporium.. Grzyby te nie mają wielkiego znaczenia ekonomicznego, z punktu widzenia rolniczego, ale za to są główną przyczyną alergii wziewnych u osób nadwrażliwych na alergeny grzybowe. Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja ich zwiększonemu stężeniu, zwłaszcza teraz lokalnie- wokół pól.

Fungicydy stosowane przy oprysku rzepaku

Takie stężenie może się utrzymywać do momentu albo likwidacji mechanicznej plantacji albo oprysku rzepaku zabiegiem grzybobójczym. Osoby uczulone na Cladosporium mogą się czuć zaskoczone tą informacją, ponieważ zwykle największe stężenia zarodników w powietrzu tego grzyba są rejestrowane w czerwcu/lipcu. Są to jednak pomiary i obserwacje, które w przeważającej większości nie są dokonywane na terenach intensywnie rolniczo użytkowanych.

Cladosporium w rzepaku

grzyby do zwalczania opryskiem rzepaku

grzyby do zwalczania fungicydami

uszkodzenia rzepaku