DELMETROS 100 SC – nowa deltametryna

Z przyjemnością informujmy o otrzymaniu kolejnej rejestracji. W ostatnich dniach uzyskał rejestracje insektycyd DELMETROS 100 SC. Preparat z grupy pyretroidów zawierający 100 g/l deltametryny. Środek ma postać koncentratu w formie stężonej zawiesiny (SC). To już kolejny preparat w ofercie, po produktach DELUX 050 CS i DELCAPS 050 CS w formie zawiesiny kapsuł w cieczy, środek owadobójczy zawierający deltametrynę.

DELMETROS 100 SC jest przeznaczony do stosowania w wybranych gatunkach upraw rolniczych i kapuście głowiastej. W ochronie pszenicy ozimej przed skrzypionkami środek w dawce 0,05 l/ha zaleca się zastosować od początku wylęgania się larw, od końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 49) do końca fazy dojrzałości mlecznej (BBCH 79). Etykieta przewiduje jednokrotne zastosowanie preparatu w sezonie wegetacyjnym. W ochronie jęczmienia jarego przed tymi samymi szkodnikami DELMETROS 100 SC w dawce 0,05 l/ha należy aplikować od początku wylęgania się larw, od końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45) do fazy pełnej dojrzałości mlecznej (BBCH 75).

W celu ochrony ziemniaka przed stonką ziemniaczaną produkt w dawce 0,05 l/ha należy użyć po wystąpieniu szkodnika, od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy otwarcia się połowy kwiatów pierwszego kwiatostanu (BBCH 51-65). W uprawie rzepaku ozimego środek ogranicza występowanie pchełki rzepakowej i śmietki kapuścianej. Preparat należy stosować jesienią, po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń od fazy dwóch liści do fazy pięciu rozwiniętych liści (BBCH 12-15). Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania to 0,05 l/ha. W przypadku zwalczania słodyszka rzepakowego DELMETROS 100 SC w dawce 0,05 l/ha można zastosować jednokrotnie w sezonie zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach od fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych do fazy żółtego pąka (BBCH 55-59).

Etykieta rejestracyjna przewiduje także zastosowanie preparatu w uprawie kapusty głowiastej. W celu zwalczania bielinka kapustnika i bielinka rzepnik, mszycy kapuścianej, piętnówki kapustnicy a także śmietki kapuścianej maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania to 0,05 l/ha. Termin stosowania przypada na początek tworzenia się główki kapusty aż do fazy osiągnięcia przez główki typowej wielkości, kształtu i twardości (BBCH 41-49). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania preparatu są zawarte w etykiecie rejestracyjnej.

Uwaga: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.