Florasulam

Jest substancją czynną o działaniu układowym, pobieraną poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczaną w całej roślinie.

Florasulam – informacje o substancji aktywnej

Florasulam to związek z grupy triazolopirymidyn. Jest substancją czynną o działaniu układowym, pobieraną poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczaną w całej roślinie. Wkrótce po zabiegu hamuje ich wzrost i rozwój.

Florasulam zwalcza chwasty

Całkowite zniszczenie chwastów następuję po 7-10 dniach w optymalnych warunkach lub w warunkach niskich temperatur (około 4°C) do 3 tygodni. Niezastąpiony w walce z przytulią czepną. Jego przewagą nad substancjami z grupy regulatorów wzrostu jest skuteczność na przytulię w niskich temperaturach.
Herbicyd trójskładnikowy Fundamentum

Herbicyd trójskładnikowy Fundamentum 700 WG

Fundamentum 700 WG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tribenuron-metylowy, metsulfuron-metylowy i florasulam zaliczane są do grupy B. Dowiedz się więcej: Herbicyd trójskładnikowy Fundamentum 700 WG.