Fusarium poae

Gatunek fusarium w Polsce najczęściej izolowany z nasion zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto i owies), a także plew. Jego znaczenie rośnie nie tylko ze względu na patogeniczność w stosunku do upraw ale przed wszystkim ze względu na bardzo dużą zdolność do produkcji silnych toksyn w ziarnie i w produktach przetworzonych (np. chlebie, płatkach, makaronach).

Fusarium poae

Obecność Fusarium poae w produktach spożywczych oraz w paszy niesie za sobą duże ryzyko pogorszenia stanu zdrowia a nawet zagrożenia życia dla ludzi i zwierząt.  Związane ono jest z konsumpcją dużej ilości różnego rodzaju metabolitów wtórnych – trucizn, które nie ulegają degradacji w trakcie procesu przetwarzania.

Patogen produkuje:

trichoteceny grupy A: DAS, SCR, MAS, STO, HT-2, T-2, NEO,

trichoteceny grupy B: NIV, FUS-X

a także: BEA,ENN, MON

Istnieje wiele metod detekcji ilościowej mykotoksyn: HPLC, GS-MJ, ELISA, IAC, FP, MALDI-TOF MS, PCR. Nie są to jednak analizy proste, szybkie i tanie. Wiele z mykotoksyn nie ma ustalonej dopuszczalnych norm zawartości w produktach spożywczych np. SCR, DAS, HT-2, T-2, NEO, NIV, ENN, BEA, MON

Nasze badania wskazują na nieco inną podatność Fusarium poae na powszechnie wykorzystywane fungicydy do ograniczania chorób popularnie nazywanych fuzariozami.

badania nad patogenem Fusarium poae