Jak skutecznie zwalczyć ostrożeń polny?

Ostrożeń polny rozwijający się z siewek jest łatwym do zwalczenia przez większość herbicydów.

ostrożeń polny zwalczany herbicydami

Herbicydy do zwalczania chwastu ostrożeń polny

Jeśli jednak ostrożeń polny rośnie z wieloletnich rozłogów to sytuacja już się komplikuje ze względu na szybką zdolność regeneracji i wzrost w późnych fazach rozwojowych zbóż. Wtedy, praktycznie jedynym ratunkiem pozostają herbicydy oparte na tribenuronie metylowym. Aplikacja Tristar 50 SG pozwala doprowadzić do zatrzymania dalszego wzrostu chwastu. Ostrożeń polny będzie miał trwale uszkodzone stożki wzrostu, nie zakwitnie, nie wyda nasion i nie przerośnie łanu.

ostrożeń polny

chwast ostrożeń polny

chwast ostrożeń polny w uprawach