LEKARO 80 WG

LEKARO 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

INFORMACJE O PRODUKCIE

LEKARO 80 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80,34%)

stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego.

Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pąków kwiatowych (BBCH 55). W sezonie wykonać 8-10 zabiegów, w odstępie co 7-8 dni. Środek stosować do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 75). Ostatni zabieg należy wykonać najpóźniej na 28 dni przed planowanym zbiorem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

środki OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 28 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Okres karencji – 28 dni pokrywa okres karencji dla pasz.
Rośliny opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
Środek zawiera substancję czynną kaptan – związek z grupy ftalimidów (grupa FRAC M4). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności sprawcy parcha jabłoni, środek powinien być stosowany zgodnie z następującymi zaleceniami:
– postępuj ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
– stosuj środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie parcha jabłoni,
– stosuj rotację fungicydów o różnym mechanizmie działania.

DOstępne opakowania

9 kg; 25 kg

DO POBRANIA

Etykieta LEKARO 80 WG
Karta charakterystyki LEKARO 80 WG