Mak polny

Mak polny to roślina należąca do rodziny makowatych. Jak skutecznie zwalczać mak polny?

Zwalczanie maku polnego. Jak skutecznie zwalczać mak polny?

Mak polny to roślina należąca do rodziny makowatych. W Polsce występuje na terenie całego kraju. Ma on szerokie zastosowanie, zarówno jako roślina lecznicza, ozdobna, jaki i jadalna.

Jest rośliną jednoroczną jarą lub zimującą. Produkuje do 20 tysięcy nasion, które zachowują żywotność do 8 lat. Osiąga wysokość do 90 cm. Kwitnie od maja do lipca oraz wczesną jesienią. Może krzyżować się z makiem wątpliwym.

GDZIE MOŻEMY SPOTKAĆ MAK POLNY?

Mak polny najczęściej zachwaszcza zboża oraz rzepak ozimy.

ZWALCZANIE MAKU POLNEGO

Jak skutecznie zwalczać mak polny? Przede wszystkim herbicydami, takimi jak np.: amidosulfuron, chlorosulfuron, dikamba, florasulam, fluroksypyr, izoproturon, jodosulfuron metylosodowy, MCPA, mekoprop, metazachlor, metsulfuron metylowy, propyzamid, tribenuron metylu