OZZI 75 WG

OZZI 75 WG to fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zawartość substancji czynnej:
cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 750 g/kg (75%)

Opis działania

OZZI 75 WG to fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna cyprodinil zaliczana jest do grupy inhibitorów syntezy metioniny (FRAC Grupa 9).

STOSOWANIE ŚRODKA 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych  lub opryskiwaczy sadowniczych.

Pszenica ozima
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha
lub w mieszaninie:
Środek OZZI 75 WG do zwalczania ww. chorób można również zastosować w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem  Atropos 500 EC w następujących dawkach:
0,6 kg/ha środka OZZI 75 WG + 0,8 l/ha środka Atropos 500 EC

Termin stosowania:
Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2. kolanka (BBCH 30 – 32).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha (0,12 kg/ 10000 m2  LWA powierzchni ściany liści).
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 53 – 69), w odstępach co 7 – 10 dni. Środek można również stosować interwencyjnie do 48 godzin po infekcji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 – 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Żyto jare
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha
Termin stosowania:
Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2. kolanka (BBCH 30 – 32).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 Grusza, grusza azjatycka, pigwa pospolita
Parch gruszy, szara pleśń, brązowa plamistość liści gruszy.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha (0,12 kg/ 10000 m2  LWA powierzchni ściany liści)
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 53 – 69), w odstępach co 7 – 10 dni. Środek można również stosować interwencyjnie do 48 godzin po infekcji.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami:  co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 – 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne