Poprawki po jesiennych zabiegach herbicydowych

Jesienią popularne były mieszaniny zbiornikowe kilku substancji czynnych jako składniki herbicydów. Jeżeli składniki te były dobrane „oszczędnościowo” i nie uwzględniały dodatku sulfonomoczników w odpowiednich ilościach, wówczas poprawki  wiosną są konieczne – zachwaszczenie jest poważne.

poprawki herbicydowe na zachwaszczenie

Najczęściej w takich przypadkach zostają na polu do opanowania samosiewy rzepaku, mak polny, bodziszek drobny, chaber bławatek, czasami fiołek polny. Plantacje takie szybciej niż zwykle opanowują chwasty wiosenne,  na przykład rdesty.

duże zachwaszczenie z potrzebą stosowania herbicydów

zachwaszczone pole wiosną

duże zachwaszczenie w uprawach

ilość chwastów wymagająca zastosowania herbicydów

dużo chwastów na polu

zachwaszczenie w uprawach polnych

wiosenne chwasty