PRETOR 469 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 133 g/l (11,96%)
pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 336 g/l (30,22%)

 Opis działania

Pretor 469 SC to fungicyd w formie płynnej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, przeznaczonym do zapobiegawczego i interwencyjnego zwalczania chorób powodowanych przez grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń
Choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna jabłek, szara pleśń.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha (0,94 l/10000 m2 LWA – powierzchni ściany liści).
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, od 6 tygodni przed zbiorem owoców (od fazy T, gdy średnia owocu dochodzi do 4 cm – BBCH 74, do fazy dojrzałości konsumpcyjnej – BBCH 89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 600 – 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza
Choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna gruszek, szara pleśń, sina pleśń gruszek.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha (0,94 l/10000 m2 LWA – powierzchni ściany liści).
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, od 6 tygodni przed zbiorem owoców (od fazy T, gdy średnia owocu dochodzi do 4 cm – BBCH 74, do fazy dojrzałości konsumpcyjnej – BBCH 89).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 600 – 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń, grusza- 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie wymagany

 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
 2. Zaleca się stosowanie środka w temperaturze 12-20˚C.
 3. Wskazana jest konsultacja z odbiorcą owoców przed zastosowaniem środka w sadach, z których owoce będą przeznaczone do przetwórstwa.
 4. Środek zawiera substancję czynną pirymetanil (związek anilinopirymidynowy – z grupy inhibitorów syntezy metioniny, wg FRAC Grupa 9) i substancję czynną fludioksonil (związek fenylopirolowy –
  z grupy inhibitorów transdukcji sygnału osmotycznego, wg FRAC Grupa 12). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności sprawców chorób, środek powinien być stosowany zgodnie
  z następującymi zaleceniami:
 • postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
 • stosować środek w zalecanej dawce, wyłącznie w zalecanym terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chorób,
 • w przypadku gdy, w przyjętym programie ochrony zaplanowane jest wykonanie w całym sezonie dwóch zabiegów w zwalczaniu szarej pleśni, środek Pretor 469 SC i inne środki zawierające fludioksonil, można zastosować tylko jeden raz w sezonie.
 • jeśli całkowita zaplanowana liczba zabiegów w sezonie w zwalczaniu szarej pleśni wynosi od 2 do 5 – środek Pretor 469 SC i inne środki zawierające fludioksonil można stosować maksymalnie dwa razy w sezonie. Przy czym nie jest zalecane  stosowanie środków zawierających te same substancje czynne po sobie. Ewentualne dwa zabiegi środkiem
  z fludioksonilem powinny być przedzielone zabiegiem środkiem z inną substancją czynną,
  o innym mechanizmie działania (inna grupa wg FRAC),
 • jeśli całkowita zaplanowana liczba zabiegów w zwalczaniu szarej pleśni wynosi 6 lub więcej, dozwolone są maksymalnie trzy zabiegi środkami zawierającymi fludioksonil, w tym maksymalnie dwa następujące bezpośrednio po sobie.  Przy czym do każdego z tych dwóch zabiegów należy wybrać środek zawierający oprócz fludioksonilu inną substancję czynną,
  o innym mechanizmie działania (inna grupa wg FRAC) lub do każdego zabiegu dobrać środek z inną substancję czynną (z innej grupy wg FRAC) do stosowania łącznego ze środkiem zawierającym fludioksonil.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne