Septorioza paskowana liści pszenicy

Choroba rozwija się na pszenicy, rzadziej na pszenżycie. Zwalczanie septoriozy paskowanej liści pszenicy. Jak zwalczyć septoriozę paskowaną liści pszenicy?

Zwalczanie septoriozy paskowanej liści pszenicy Jak zwalczyć septoriozę paskowaną liści pszenicy?

Pierwsze objawy dostrzegalne są już na siewkach jesienią. Mają postać chlorotycznych plam z jasnym środkiem. Następnie swój kolor zmieniają na szary lub biały. Plamy początkowo występują oddzielnie, w późniejszym okresie rozwoju choroby zlewają się ze sobą, zajmując większą część powierzchni liścia.

Czemu zagraża septorioza paskowana liści pszenicy?

Choroba rozwija się na pszenicy, rzadziej na pszenżycie.

Zwalczanie septoriozy paskowanej liści pszenicy

Jak zwalczyć septoriozę paskowaną liści pszenicy? Należy zaprawiać nasiona fungicydami.