Zapoznaj się z nasza ofertą

Herbicydy na chwasty w ziemniakach

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat areał uprawy ziemniaka w kraju uległ znaczącej redukcji. Jest to jednak nadal bardzo ważna uprawa podstawowego warzywa. Aby uzyskać wysoki plon zarówno ilościowy, ale przede wszystkim jakościowy, ziemniak wymaga właściwej agrotechniki, dobrego nawożenia, wielu zabiegów ochrony, a w przypadku zaawansowanych plantacji w naszych warunkach klimatycznych także odpowiedniego nawadniania.

Firma Innvigo w swojej bardzo szerokiej palcie środków ochrony roślin oferuje rozwiązania służące wyeliminowaniu wielu agrofagów mogących zagrażać plantacjom ziemniaka. Są to więc zarówno herbicydy, jak również fungicydy i insektycydy.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że głównym celem wszystkich tych zabiegów jest wyprodukowanie zdrowych i dorodnych bulw.

Jakie opryski stosować na chwasty w ziemniakach?

Ochrona herbicydowa ziemniaka

Ziemniak ze względu na długi okres od posadzenia do zakrycia międzyrzędzi należy do grupy roślin podatnych na zachwaszczenie. W tym czasie odsłonięte obszary gleby mogą sprzyjać rozwojowi chwastów, które konkurując z rośliną uprawną o wodę, światło i składniki pokarmowe ograniczają jej rozwój. Ponadto chwasty znacząco zmniejszają cyrkulację powietrza w łanie, co stwarza sprzyjające warunki do infekcji ziemniaków przez patogeny chorobotwórcze.

Proponowane herbicydy do zabiegów herbicydowe dla ziemniaka:

Zwalczane chwasty w ziemniaku:

  • perz w ziemniaku
  • ostrożeń w ziemniaku
  • rzepak w ziemniaku
  • proso w ziemniaku
  • trawa w ziemniaku
  • poziewnik w ziemniaku
  • szarłat w ziemniaku

Inhibitory syntezy barwników
Inhibitory enzymu ALS
Inhibitory sytezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach
Prosulfokarb
BBCH
00
09
11
21
30
30-39
Herbicydy do zwalczania chwastów w ziemniakach

Skuteczne opryski na chwasty w ziemniakach

Poznaj nasze herbicydy do zwalczania chwastów w ziemniakach:

Produkty w technologii