Zabiegi fungicydowe

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony buraka cukrowego.

Zabiegi fungicydowe - Burak cukrowy

 

Azole (DMI)
Strobiluryny (Qol)
MAKLER 250 SE

azoksystrobina

Wieloskładnikowe
KIER 450 SC

azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol

Ochrona fungicydowa dla buraków cukrowych

Polecamy następujące fungicydy:

DAFNE 250 EC

Zawiera difenokonazol.

KIER 450 SC

Fungicyd trójskładnikowy