Zabiegi herbicydowe

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony buraków cukrowych.

Zabiegi herbicydowe - buraki cukrowe

Zabiegi herbicydowe buraki cukrowe Innvigo ochrona herbicydowa

Ochrona herbicydowa buraków cukrowych

Polecamy następujące herbicydy:

JENOT 100 EC

Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych. Zawiera chizalofop-P-etylowy.

SOLIDER

Skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych. Zawiera triflusulfuron metylowy.

MAJOR 300 SL

Skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych. Zawiera chlopyralid.

JUPITER 700 SC

Skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych. Zawiera metamitron.