Zabiegi herbicydowe w buraku cukrowym

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony buraków cukrowych.

Zabiegi herbicydowe - buraki cukrowe

 

Inhibitory enzymu ACCazy
Jenot 100 EC/Buster 100 EC

chizalofop-P-etylowy
Inhibitory enzymu ALS
Solider

triflusulfuron metylowy

Inhibitory fotosystemu I
Jupiter 700 SC

metamitron

Syntetyczne auksyny - regulatory wzrostu
Major 300 SL

chlopyralid

Poznaj pełną ofertę herbicydów od INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne