Zabiegi herbicydowe w buraku cukrowym

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony buraków cukrowych.

Zabiegi herbicydowe - buraki cukrowe

 

Solider 0,1 - 0,13 l/ha
Solider 0,1 l/ha / Jupiter 700 SC 1,5 l/ha
Major 300 SL 0,2 - 0,4 l/ha
Rento 150 EC 1,0 l/ha
Jenot 100 EC / Buster 100 EC 0,4 - 0,5 l/ha

SOLIDER

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna triflusulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

Zawartość substancji czynnej:
triflusulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150 g/l (15,31%)
Produkt zawiera 1,02% składników o nieznanej toksyczności ostrej drogą doustną, inhalacyjną i dermalną.

JUPITER 700 SC

JUPITER 700 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C1.

Zawartość substancji czynnej:
metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l (58,1 %)

MAJOR 300 SL

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy O.

Zawartość substancji czynnej:
Chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 300 g/l (26,13 %)

JENOT 100 EC

JENOT 100 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego i buraka cukrowego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P- etylowy – związek z kwasu arylofenoksypropionowego – 10,1% (100 g/l)

RENTO 150 EC

RENTO 150 EC zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A, co powoduje zahamowanie procesu biosyntezy lipidów.
Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Zawartość substancji czynnej:
fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych) – 150 g/l (15,8%)

Poznaj pełną ofertę herbicydów od INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne