Herbicydy jesienne w zbożach

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych jesienią.

Rozpocznij zwalczanie chwastów w zbożach ozimych już jesienią. Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony herbicydowej zbóż ozimych.

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych jesienią

 

Inhibitory kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach
CEVINO 500 SC

flufenacet
Inhibitory syntezy barwników

Inhibitory enzymu ALS
GALMET 20 SG / PRIMSTAR 20 SG

metsulfuron metylu
RASSEL 100 SC

florasulam

Zestaw herbicydów CAR

Od fazy trzeciego liścia do początku krzewienia zbóż BBCH 13-21.

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych CAR

Zabieg powschodowy z wykorzystaniem florasulamu. Ochrona herbicydowa szczególnie wskazana na pola z dużą presją przytulii czepnej i chabra bławatka.

 • Silne działanie doglebowe i nalistne na chwasty.
 • Wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej.
 • Szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych ze szczególnym uwzględnieniem chabra bławatka, maku polnego i przytulii czepnej.
 • Trzy mechanizmy działania na chwasty – ograniczenie ryzyka powstawania odporności.

Herbicydy w zbożach ozimych - więcej informacji: Cevino 500 SC, Adiunkt/Saper 500 SC, Rassel 100 SC.

Zestaw herbicydów RCG

Od fazy trzeciego liścia do początku krzewienia zbóż
BBCH 13-21.

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych RCG

Zabieg powschodowy, zwalczający miotłę zbożową i wszystkie uciążliwe chwasty dwuliścienne.

 • Zrównoważone działanie doglebowe i nalistne.
 • Wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej.
 • Zwalczanie uciążliwych chwastów dwuliściennych, takich jak chaber bławatek, mak polny, przytulia czepna i bodziszek drobny.

Herbicydy jesienne w zbożach - więcej informacji: Rassel 100 SC, Cevino 500 SC, Galmet 20 SG.

Zestaw z wykorzystaniem metsulfuronu metylu

Od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia zbóż BBCH 11-20.

Zabieg powschodowy z wykorzystaniem metsulfuronu metylu. Ochrona wskazana szczególnie na pola z dużą presją bodziszka drobnego.

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych metsulfuron

 • Bardzo silne działanie doglebowe zapewnione przez trzy substancje aktywne.
 • Działanie nalistne głównie za sprawą metsulfuronu metylu.
 • Trzy substancje aktywne zwalczające miotłę zbożową.
 • Szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, zwłaszcza bodziszka drobnego.

Herbicydy na zboża ozime - więcej informacji: Cevino 500 SC, Adiunkt/Saper 500 SC, Galmet 20 SG/Primstar 20 SG.

 

Kompletny zestaw herbicydowy

Od fazy trzeciego liścia do początku krzewienia zbóż BBCH 13-20.

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych - kompletny zestaw herbicydowy

Kompletny zestaw herbicydowy do zwalczania bardzo szerokiej palety chwastów jedno i dwuliściennych.

 • Bardzo mocne działanie doglebowe i silne nalistne.
 • Wysoka skuteczność zwalczania miotły zbożowej.
 • Zwalczanie większości uciążliwych chwastów dwuliściennych.
 • Cztery substancje aktywne, trzy mechanizmy działania na chwasty.

Herbicydy jesienne w zbożach - więcej informacji: Rassel 100 SC, Cevino 500 SC, Galmet 20 SG/Primstar 20 SG, Adiunkt/Saper 500 SC.

Poznaj pełną ofertę herbicydów od INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne