Zabiegi herbicydowe na jesień zbóż ozimych

Przedstawiamy Państwu kompleksowe technologie ochrony zbóż.

Jesienne zabiegi herbicydowe - Zboża ozime

 

Inhibitory kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach
CEVINO 500 SC

flufenacet
Inhibitory syntezy barwników

Inhibitory enzymu ALS
ARUBIS 50 SG/SURFER 50 SG

chlorosulfuron
PRIMSTAR 20 SG/GALMET 20 SG

metsulfuron metylu
RASSEL 100 SC

florasulam

Poznaj pełną ofertę herbicydów od INNVIGO.

Etykiety i karty charakterystyki powyższych środków znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Broszury informacyjne
Ulotki produktowe