Zachwaszczenie wtórne

Ocena wpływu zastosowanych rozwiązań herbicydowych na zachwaszczenie wtórne

Doświadczenie poletkowe zostało skonstruowane w ten sposób,  aby poletko,  gdzie wykonano zabieg herbicydowy przylegało do tzw. mikrokontroli – od czoła poletka fragment ekranowany w momencie wykonania zabiegu.
Pod koniec fazy kłoszenia wykonano dodatkową przecinkę na poletku opryskanym i wyniesiono ścięte rośliny poza obręb doświadczenia. Na przecince dokonano oceny wtórnego zachwaszczenia.
Rośliną dominującą na przecince jest bodziszek drobny. W 100 % nowe rośliny – druga fala wschodów. Tylko kombinacje zawierające metsulfuron metylu 5gA/ha (Primstar 20SG lub Tytan 75SG) kontrolowały w pełni zarówno pierwotne jaki wtórne zachwaszczenie Geranium pusillum (GERPU).

zachwaszczenie wtórne

herbicydy na zachwaszczenie wtórne w uprawach

chwasty wtórnie w uprawach

uprawy zachwaszczone wtórnie

chwasty w uprawach i zabiegi herbicydami

reakcja na herbicydy przy zachwaszczeniu wtórnym

zabiegi herbicydami

stosowanie herbicydów przy zachwaszczeniu wtórnym

zachwaszczenie wtórne na polach rolnych