Nie jest dobrze, jak leży…

Profesjonalne prowadzenie łanu z wykorzystaniem ETEFONU, więcej ZA niż przeciw.

O potrzebie stosowania regulatorów wzrostu w zbożach praktycznie już nikogo nie ma potrzeby przekonywać. Ryzyko znacznego obniżenia jakości ziarna oraz koszty  zbioru plantacji, które “leżą” stanowią argument za tym, aby zadbać o utrzymanie roślin w pozycji „stojącej” aż do żniw.

profesjonalne prowadzenie łanu z regulatorem wzrostu

Wzrostem i rozwojem roślin „kieruje” cała grupa fitohormonów z której na kilka możemy mieć wpływ stosując regulatory wzrostu. Najczęściej słyszymy o auksynach, cytokininach czy giberelinach.

Regulator wzrostu Etefon i jego działanie

W produkcji polowej zbóż możemy regulować tylko dwie grupy naturalnych fitohormonów, chociaż ograniczając działanie tych dwóch grup pośrednio wpływamy również na pozostałe. Jedną z nich są  gibereliny odpowiadające między innymi za wydłużanie się roślin. Ze względu na czas najwyższej aktywności i stężenia w jakich występują gibereliny najefektywniej możemy ograniczać je we wczesnych fazach rozwojowych tj. od krzewienia do strzelania w źdźbło (BBCH 21-31). Potem efektywność produktów zawierających inhibitory giberelin zaczyna słabnąć, gdyż wzrasta znaczenie innych fitohormonów.

Na dalszym etapie wzrostu i rozwoju zbóż do głosu w coraz wyższym stopniu dochodzą przede wszystkim auksyny bardzo mocno stymulujące wzrost pędu głównego tym samym hamując rozwój pędów bocznych poprzez ograniczanie działania cytokinin. Ich wysokie stężenie w roślinie będzie również ograniczało rozwój systemu korzeniowego.
Starając się zadbać o prawidłową architekturę łanu wskazane jest spowolnienie rozwoju pędu głównego dając tym samym szansę na lepszy rozwój pędów bocznych.

Jedyną substancją stosowaną w uprawie zbóż, którą możemy ograniczyć działanie auksyn czyli dokonać dodatkowej korekty architektury łanu jest regulator wzrostu ETEFON.

działanie regulatora wzrostu etefon

Zalety regulatora wzrostu Etefon

Liczne badania i praktyka rolnicza wskazują na wiele zalet regulatora wzrostu ETEFON, które pozwalają profesjonalnie prowadzić łan. Jeżeli wykonaliśmy zabieg w fazie pierwszego kolanka, warto zrobić kolejny krok stawiając przysłowiową kropkę nad „i”.

  • ETEFON hamując produkcję i transport auksyn de facto przyspiesza rozwój pędów bocznych oraz dodatkowo pobudza rozwój korzeni przybyszowych.
  • Niewątpliwą zaletą regulatora wzrostu ETEFON jest jego szybkie, silne a przede wszystkim skuteczne zatrzymanie wzrostu źdźbeł w okresie kiedy jest on
  • ETEFON działa mocno i dokładnie na te miejsca, gdzie został zastosowany przez krótki czas nie obciążając metabolizmu rośliny.
  • Widocznym efektem zabiegu ETEFONEM jest lekkie zdrewnienie tkanek i w ten sposób usztywnienie oraz mechaniczne wzmocnienie źdźbeł; rośliny zwiększają grubość ścian komórkowych oraz zatrzymują wydłużanie się międzywęźli.
  • Krótsze stojące źdźbła to także efektywniejsze wykorzystanie oraz transport składników pokarmowych i wody do kłosa.

Chcąc profesjonalne prowadzić łan, warto wykorzystać walory regulatora wzrostu ETEFON np. etefon w formulacji 510 SL.

 

Mariusz Michalski
Product Manager INNVIGO