Perz właściwy

Znany jest również pod nazwą perz pełzający. Jak skutecznie zwalczyć perz właściwy?

Zwalczanie perzu właściwego. Jak zwalczać perz właściwy?

Znany jest również pod nazwą perz pełzający. Jest to bardzo popularna roślina, głównie spotykana na terenach nizinnych. Charakteryzuje go wyjątkowo długa łodyga, która może osiągnąć nawet 150 cm, zakończona spłaszczonym kłosem. Jego kwitnienie datujemy na okres od czerwca do września.

Gdzie możemy spotkać perz właściwy?

Zachwaszcza głównie rośliny zbożowe, kukurydzę, rzepak ozimy, buraka cukrowego czy nawet uprawę truskawki.

Zwalczanie perzu właściwego

Jak skutecznie zwalczyć perz właściwy? Wykazuje on wysoką wrażliwość na herbicydy, np.: chizalafop, cyklosydym, foramsulfuron, nikosulfuron, propachizafop, rimsulfuron, sulfosulfuron.