RUMEZO 200 SE

Zawartość substancji czynnej:
mezotrion (związek z grupy trójketonów) 200 g/l (18,69 %)

OPIS DZIAŁANIA

RUMEZO 200 SE to środek selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą (SE).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

RUMEZO 200 SE pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów karotenoidów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
Środek stosować po wschodach chwastów w fazie 2-6 liści właściwych. Optymalną efektywność działania uzyskuje się kiedy większość chwastów znajduje się w fazie 4 liści właściwych.

Dawka 0,6 l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przetacznik perski, rdest plamisty, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), szarłat szorstki.
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdest ptasi, włośnica sina.
Dawka 0,75 l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest plamisty, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przytulia czepna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, szarłat szorstki.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdest ptasi, włośnica sina.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-0,75 l/ha.
Termin stosowania: Środek najlepiej stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem RUMEZO 200 SE (np. w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu, po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę.
Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem RUMEZO 200 SE po wykonaniu orki na głębokość min. 15 cm można wysiewać wszystkie rośliny uprawne. W przypadku uprawy roślin wrażliwych tj. buraka, roślin bobowatych, rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż ozimych w warunkach niekorzystnych dla rozkładu środka (gleby łatwo przesychające o pH<6.0, gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej >4.0%, niskiej aktywności biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo niskiej wilgotność gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem) możliwe jest wystąpienie uszkodzeń rośliny uprawnej.

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne