Septorioza plew pszenicy

Choroba pojawia się w każdym stadium wegetacji roślin. Zwalczanie septoriozy plew pszenicy. Jak skutecznie zwalczać septoriozę plew pszenicy?

Zwalczanie septoriozy plew pszenicy. Jak skutecznie zwalczać septoriozę plew pszenicy?

Septorioza plew pszenicy to grzybowa choroba roślin zaliczana do grupy chorób zwanych septoriozami.

Choroba pojawia się w każdym stadium wegetacji roślin. Pierwsze objawy występują. jesienią na siewkach. Na liściach ma postać brunatnych, podłużnych plam, często o soczewkowatym kształcie i słabo widocznym obrzeżu. Wiosną jej objawy występują także na pochwach liściowych, źdźbłach, a później także kłosach.

Czemu zagraża septorioza plew pszenicy?

W Polsce występuje głównie na pszenicy oraz pszenżycie, rzadziej na jęczmieniu. Skutkiem tej choroby jest zmniejszenie ilości plonu oraz pogorszenie jakości ziarna.

Zwalczanie septoriozy plew pszenicy

Jak skutecznie zwalczać septoriozę plew pszenicy? Skuteczne są zabiegi argotechniczne oraz opryski chemicznie fungicydami.