Wczesne odchwaszczanie kukurydzy zapewni większy plon

Za sprawą deszczowej pogody, jaka panuje w Polsce w ostatnich tygodniach, na polach utrzymuje się duża wilgotność.

Za sprawą deszczowej pogody, jaka panuje w Polsce w ostatnich tygodniach, na polach utrzymuje się duża wilgotność. Takie warunki są idealne do zastosowania zabiegów doglebowych w kukurydzy, a wczesne i skuteczne wyeliminowanie chwastów pozwoli uzyskać wysoki plon.

Susza w kukurydzy

Warunki pogodowe tej wiosny znacznie różnią się od sytuacji sprzed roku, kiedy ogromnym problemem w niektórych regionach Polski była susza. Obecnie, ze względu na dużą ilość opadów, nie można narzekać na brak wody. Wyraźnie widać to na wielu polach – rozkopywana gleba jest wilgotna nie tylko w wierzchnich warstwach, ale również znacznie głębiej. To dobry znak dla plantatorów kukurydzy, którzy stosują doglebową technologię zwalczania chwastów.

Maciej BystrońskiBardzo ważnym warunkiem uzyskania wysokich plonów kukurydzy jest odpowiednie stosowanie herbicydów. Oczywiście im wcześniej to zrobimy, tym lepiej, ponieważ pozbędziemy się konkurencji innych roślin na polu i damy kukurydzy możliwość korzystania z substancji odżywczych i z wody – podkreśla Marcin Bystroński, Menedżer ds. upraw rolniczych w INNVIGO. – W obecnych warunkach rozwiązaniem, które powinno być brane pod uwagę jako pierwsze i najważniejsze, są zabiegi doglebowe. Żeby mieć wysokie plony, najlepiej zastosować herbicydy właśnie w tym momencie. Utrzymująca się wysoka wilgotność oznacza, że zabiegi doglebowe na pewno będą skuteczne.

Dwa rozwiązania, które sprawdzą się w kukurydzy

W tym sezonie INNVIGO przygotowało dla rolników dwa rozwiązania, dostępne jako gotowe pakiety handlowe. Podstawę technologii stanowi trójskładnikowy preparat doglebowy – Metodus 650 WG (mezotrion, izoksaflutol, terbutylazyna), który zwalcza szerokie spektrum chwastów. W skład pierwszego z pakietów wchodzi dodatkowo Metos 960 EC, którego substancją czynną jest S-metolachlor. Powoduje on zwiększenie skuteczności i wydłużenie działania takiej mieszaniny na chwasty jednoliścienne, przede wszystkim prosowate, a także wzmocnienie działania na chwasty dwuliścienne. Jak wynika z przeprowadzonych doświadczeń, sam S-metolachlor co prawda nie wykazuje skuteczności w stosunku do niektórych chwastów, jednak po połączeniu z Metodusem 650 WG dochodzi do silniejszego, synergicznego oddziaływania preparatów. Zalecane dawki przy zastosowaniu doglebowym to: Metodus 650 WG – 0,5 kg/ha + Metos 960 EC – 0,5 l/ha. Stosując herbicydy doglebowe, należy jednak pamiętać, że zabieg trzeba wykonać jak najszybciej, najpóźniej na chwasty w fazie siewek.

Chwasty w kukurydzy

Zwalczanie chwastów  wkukurydzy

Drugi pakiet został przygotowany specjalnie z myślą o tych polach, na których występuje problematyczne zachwaszczenie wtórne – w takich przypadkach najkorzystniejszą opcją jest wykonanie zabiegów sekwencyjnych. Do pierwszego z nich, czyli doglebowego, należy użyć herbicydu Metodus 650 WG w dawce 0,5 kg/ha. Natomiast do drugiego, nalistnego zabiegu przeznaczony jest Henik/Nixon 50 SG, który zawiera nikosulfuron. Ze względu na formulację SG tego środka niezbędne jest użycie preparatu wspomagającego Asystent+, również znajdującego się w pakiecie handlowym od INNVIGO. Oprysk powinien być wykonany w fazie 4-5 liści kukurydzy (BBCH 14-15), przy zastosowaniu dawki 80 g/ha herbicydu Henik/Nixon 50 SG.