Metos 960 EC

OPIS DZIAŁANIA

Metos 960 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowanym doglebowo. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Herbicyd selektywny, układowy, powodujący hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów. Metos 960 EC pobierany jest przez kiełkujące chwasty. Chwasty są niszczone przed wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po wschodach. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona.
Chwasty odporne: bieluń dziędzierzawa, fiołek polny, komosa biała, komosa wielkolistna, rdest powojowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania środka:

środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę lub bezpośrednio po wschodach, do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH ≤14).

W przypadku braku opadów atmosferycznych (przesuszona gleba) herbicyd stosować przed siewem kukurydzy – z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Metos 960 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji na której zastosowano środek, w wyniku uszkodzenia rośliny uprawnej przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukurydzę, buraki, ziemniak, groch, bób, fasolę, kapustę, pomidor, seler, szpinak oraz słonecznik.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

1 l; 5 l

Dowiedz się więcej

Etykiety produktów | Karty charakterystyki | Katalog i broszury informacyjne